กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมและพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรย่านเทศบันเทิงพลาซ่า​ จังหวัดระยอง​

The Regeneration of Rayong old context

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#Cluster 2024
#Smart City
โครงการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมและพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรย่านเทศบันเทิงพลาซ่า​ จังหวัดระยอง​

รายละเอียด

โครงการฟื้นฟูย่านพาณิชยกรรมและพื้นที่เปลี่ยนถ่ายการสัญจรย่านเทศบันเทิงพลาซ่า​ จังหวัดระยอง​ เป็นโครงการฟื้นฟูย่านที่เศรษฐกิจซบเซาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งจากแผนพัฒนาCBD TOD ที่กำลังเข้ามาพาดผ่านยังพื้นที่ ตัวโครงการใหม่นี้ทำหน้าที่ร้อยเนื้อเมืองให้แนบสนิท ที่จะพาผู้คนในพื้นที่ก้าวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่กำลังเข้ามา

วัตถุประสงค์

เหตุผลที่ทำโครงงานนี้สืบเนื่องมาจากทางระยองพัฒนาเมือง - RYCD | Mueang Rayong District กำลังมองหามุมมองเพิ่มเติมในการพัฒนาเมือง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้สนใจเสนอแนวคิด มุมมอง ที่มีต่อบริบทใหม่ที่กำลังเข้ามารวมทั้งสมาชิกภายในกลุ่มเห็นพร้อมกันในการลองเข้าไปสู่แนวทางการออกแบบที่ไม่ได้คำนึงถึงแค่ด้านสถาปัตยกรรม

ผู้จัดทำ

พัฒน์ณิชา มณีวรรณ
PATNICHA MANEEWAN

#นักศึกษา

สมาชิก
ธาริดา ศรีจรูญ
THARIDA SRIJAROON

#นักศึกษา

สมาชิก
กิตติภูมิ บุญเพ็ชร
KITTIPOOM BOONPETCH

#นักศึกษา

สมาชิก
รินรดา วิไลพล
RINRADA VILAIPHOL

#นักศึกษา

สมาชิก
อติกานต์ แตงหนู
ATIKARN TANGNOO

#นักศึกษา

สมาชิก
พีรวิชญ์ มากยิ้ม
PHIRAWIT MAKYIM

#นักศึกษา

สมาชิก
ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ
Poon Khwansuwan

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด