กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

K1 Micro ElectroMag

K1 Micro ElectroMag

@วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
K1 Micro ElectroMag

รายละเอียด

ระบบ recycle น้ำแบบเคลื่อนที่ ที่สามารถใช้ปรับสภาพน้ำเสียจากที่อยู่อาศัย/ชุมชน/โรงงาน เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ออกแบบให้ติดตั้งง่ายและเคลื่อนย้ายง่าย รวมทั้งรองรับการใช้พลังงานแสง
อาทิตย์- บำบัดน้ำเสียให้ผ่านมาตรฐาน ได้ถึง 20 ลบ.ม. ต่อวันบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำสะอาด ได้ถึง 10 ลบ.ม. ต่อวัน เหมาะกับร้านอาหารขนาดเล็กถึงใหญ่และ รีสอร์ทขนาดเล็กไม่เกิน 20 ห้อง ตามหมู่เกาะ เดินระบบง่าย อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่ใช้สารเคมี/จุลินทรีย์ ถ้าใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ (1,000W) เท่ากับได้น้ำฟรี (ระบบใช้ไฟรวม 1,000 W) ระบบควบคุมการทำงานแบบ AI และ loT
ครัวเรือนขนาดใหญ่ อาคาร บ้านพัก  โรงแรม

วัตถุประสงค์

ระบบ recycle น้ำแบบเคลื่อนที่ ที่สามารถใช้ปรับสภาพน้ำเสียจากที่อยู่อาศัย/ชุมชน/โรงงาน เพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ออกแบบให้ติดตั้งง่ายและเคลื่อนย้ายง่าย รวมทั้งรองรับการใช้พลังงานแสง
อาทิตย์- บำบัดน้ำเสียให้ผ่านมาตรฐาน ได้ถึง 20 ลบ.ม. ต่อวันบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำสะอาด ได้ถึง 10 ลบ.ม. ต่อวัน เหมาะกับร้านอาหารขนาดเล็กถึงใหญ่และ รีสอร์ทขนาดเล็กไม่เกิน 20 ห้อง ตามหมู่เกาะ เดินระบบง่าย อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่ใช้สารเคมี/จุลินทรีย์ ถ้าใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ (1,000W) เท่ากับได้น้ำฟรี (ระบบใช้ไฟรวม 1,000 W) ระบบควบคุมการทำงานแบบ AI และ loT
ครัวเรือนขนาดใหญ่ อาคาร บ้านพัก  โรงแรม

ผู้จัดทำ

สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี
Surapong Siripongdee

#อาจารย์

สมาชิก
สุจิรา วุฒิโสภณ
sujira vuthisopon

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด