กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

พัฒนาฟีเจอร์การจองหุ้น IPO ของฝั่งผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Dime!

IPO reservation frontend development for Dime! Application

@คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

#KLLC 2024
#Digital Technology
พัฒนาฟีเจอร์การจองหุ้น IPO ของฝั่งผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชัน Dime!

รายละเอียด

บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี ไดม์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร มุ่งเน้นให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการการออมและลงทุนได้สะดวกมากขึ้น โดยเปิดตัวแอปพลิเคชันทางการเงินที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการฝากเงินออมทรัพย์ การลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศ การซื้อขายกองทุนรวม และหุ้นกู้ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่เปิดบริการในการจองหุ้น IPO (การเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัท) และการที่ได้มีโอกาสทำสหกิจศึกษากับร่วมไดม์ เพื่อพัฒนาฟีเจอร์การจองหุ้น IPO ในตำแหน่ง Software Engineer ที่ต้องรับผิดชอบการพัฒนาในส่วน Frontend ทำให้ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการในการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้หลักการทำงานแบบ Agile ช่วยเพิ่มความลื่นไหลในการพัฒนาโครงการ ทำให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้เรียนรู้ทักษะในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter ที่ต้องพัฒนาหน้าตาของแอปพลิเคชันให้เหมือนตามที่ถูกดีไซน์ไว้ใน Figma รวมถึงการรวมระบบหรือการทำ Integration ที่ต้องแสดงผลข้อมูลที่ถูกส่งมาจาก Backend ผ่านทาง API อย่างถูกต้องครบถ้วน และการเขียน Unit Testing

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันไดม์กำลังมีแผนที่จะเปิดบริการในการจองหุ้น IPO (Initial Public Offering) คือ การเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับสาธารณะชน การได้เข้าร่วมการทำสหกิจศึกษากับไดม์ ทำให้มีโอกาสในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฟีเจอร์การจองหุ้น IPO ในตำแหน่ง Software Engineer ซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนา Frontend เป็นหลัก โดยพัฒนาตามดีไซน์ที่ถูกออกแบบไว้โดยทีมดีไซน์

ผู้จัดทำ

เกษมณี สถิตวิภารวงศ์
KESMANEE SATHITWIPARAWONG

#นักศึกษา

สมาชิก
บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
Boonprasert Surakratanasakul

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด