กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การออกเเบบเเละพัฒนาการจัดวางเเบตเตอรี่เพื่อสังเกตุความร้อนที่เกิดขึ้นในรถ formula student

The design and development of the battery placement to observe the heat generated in a formula student vehicle.

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
การออกเเบบเเละพัฒนาการจัดวางเเบตเตอรี่เพื่อสังเกตุความร้อนที่เกิดขึ้นในรถ formula student

รายละเอียด

การศึกษา,ออกเเบบเเละพัฒนารูปเเบบการจัดวางเเบตเตอรี่ในรถสูตรนักศึกษา รวมไปถึงการสังเกตุความร้อนที่เกิดขึ้นภายในตัวเเบตเตอรี่ที่เราจะทำการออกเเบบในเเต่ล่ะรูปเเบบ เพื่อให้เห็นความเเตกต่างของความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวเเบตเตอรี่ เเละยังจะทำการศึกษาเเนวทางในการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นกับต้วเเบตเตอรี่ให้ถูกต้องตามกฎที่รายการเเข่งขันรถสูตรนักศึกษา กำหนดไว้

วัตถุประสงค์

เนื่องจากในปี 2565 ทางชมรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้เข้าร่วมการเเข่งขัน  Formula SAE Student เเล้วทางทีมเราได้พบปัญหาที่เกิดเกี่ยวกับเเบตเตอรี่ ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัย ด้านเทคนิค ที่เกิดขึ้น นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำโปรเจคนี้มาเพื่อออกเเบบเเละพัฒนารูปเเบบการจัดวางเเบตเตอรี่ในรถสูตรนักศึกษา รวมถึงสังเกตุความร้อนที่เกิดขึ้นที่ตัวเเบตเตอรี่

ผู้จัดทำ

ศุภกานต์ รื่นเริงใจ
SUPAKARN RUENROENGJAI

#นักศึกษา

สมาชิก
คุณากร ตั้งเจริญชัยพาณิช
KUNAKORN TANGCHAROENCHAIPANICH

#นักศึกษา

สมาชิก
จินดา เจริญพรพาณิชย์
Chinda Charoenphonphanich

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด