กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

อิเล็กตรอน พลัส อินโนเวชั่น จำกัด

Electron plus innovation Co., Ltd.

@คณะวิทยาศาสตร์

#Cluster 2024
#Industry 4.0
อิเล็กตรอน พลัส อินโนเวชั่น จำกัด

รายละเอียด

บริษัท อิเล็กตรอน พลัส อินโนเวชั่น จำกัด หรือทีม Electron+ ทำเกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาสารกึ่งตัวนำ Flexible Thermoelectric devices สำหรับการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมพลังงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. Smart Tumbler: กระบอกน้ำปรับอุณหภูมิอัจฉริยะ 2. ESEA: เครื่องนวดไฟฟ้า สลับร้อน/เย็น 3. Solid Air Cooler: ระบบทำความเย็นชนิดของแข็ง สำหรับระบบ ESS system and Battery pack EV. เป็นต้น ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาและสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้อีกหลายอย่าง โดยที่เราจะเน้นไปที่การ Scale Process for fabrication Flexible Thermoelectric devices.

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

อาภาภรณ์ สกุลการะเวก
Aparporn Sakulkalavek

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด