กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

หน้ากากกรองอากาศ

Air filter mask

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
หน้ากากกรองอากาศ

รายละเอียด

จากปัญหาเรื่องการระบาดของโรคติดต่อโคโรน่า-19 ซึ่งทำเกิดผู้ป่วยและการติดต่อแพร่กระจายออกไปจำนวนมากและรวดเร็ว เนื่องจากยังไม่มีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันหรือช่วยลดการติดต่อของโรคที่มีประสิทธิภาพ หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ป้องกันการติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะมีราคาที่สูง ไม่สามารถจัดหน่ายให้ได้อย่างทั่วถึง จึงเป็นเหตุให้เกิดการออกแบบและพัฒนา หน้ากากกรองอากาศ ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการลดการติดต่อหรือแพร่กระจายของโรคฯ แต่มีราคาต้นทุนที่ต่ำมากๆ เพื่อที่จะให้ทุกคนสามารถจัดหามาใช้งานได้ อีกทั้ง หน้ากากกรองอากาศ นี้ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้หลากหลายสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่มีการแพร่กระจายของโรครุนแรงแตกต่างกันได้ถึง 3 รูปแบบ คือ แบบเป็นหน้ากากกรองอากาศปกติ หน้ากากกรองอากาศพร้อมแผ่นปิดกั้นใบหน้า และ แบบคลุมศีรษะมิดชิดพร้อมระบบกรองและส่งอากาศ

วัตถุประสงค์

จากปัญหาเรื่องการระบาดของโรคติดต่อโคโรน่า-19 ซึ่งทำเกิดผู้ป่วยและการติดต่อแพร่กระจายออกไปจำนวนมากและรวดเร็ว เนื่องจากยังไม่มีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ป้องกันหรือช่วยลดการติดต่อของโรคที่มีประสิทธิภาพ หรืออุปกรณ์ที่สามารถใช้ป้องกันการติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะมีราคาที่สูง ไม่สามารถจัดหน่ายให้ได้อย่างทั่วถึง ส่งให้เกิดการแพร่กระจายโรคที่ง่ายและรวดเร็ว	

ผู้จัดทำ

ธนารักษ์ จันทรประสิทธิ์
Thanarak Chantaraprasit

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด