กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

กระบวนการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียว

Biohydrogen production from green algae

@คณะวิทยาศาสตร์

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
กระบวนการผลิตไฮโดรเจนชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียว

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

พลังงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกชีวิต แต่กระบวนการเผาไหม้ อาจจะมีผลิตภัณฑ์ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นต้น ที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนการเผาไหม้ไฮโดรเจนนั้นจะมีเพียงน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้จัดทำ

เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์
CHERDSAK MANEERUTTANARUNGROJ

#อาจารย์

สมาชิก
ณัฐวิกา เหล่าเกื้อ
NATWIKAR LAOKUA

#นักศึกษา

สมาชิก
รชณีกร กลิ่นสาลี
RACHANEEKORN KLINSALEE

#นักศึกษา

สมาชิก
ณรงวิทย์ พิกุลทอง
NARONGWIT PIKULTHONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐพล หอสกุลชัย
NATTHAPOL HORSAKULCHAI

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐชนน ลักษณ์สิริโรจน์
NATCHANON LUXSIRIROT

#นักศึกษา

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด