กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เริ่มต้น ในการประกอบคีย์บอร์ดด้วยตนเอง

E-commerce web application design project for use experience beginner about custom keyboard your self

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Digital Technology
โครงการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เริ่มต้น ในการประกอบคีย์บอร์ดด้วยตนเอง

รายละเอียด

เว็บแอปพลิเคชัน ให้ความรู้แนะนำการเลือกซื้ออุปกรณ์ในการประกอบคีย์บอร์ดของตนเอง หรือ custom keyboard ค้นหาอุปกรณ์ที่ต้องการซื้อ หรือผู้ใช้งานต้องการหาบทความแนะนำสินค้าที่ต้องการซื้อได้ถูกต้อง และเพื่อลดช่องทางการใช้งานในการค้นหาอุปกรณ์ การศึกษาข้อมูลและช่องทางการซื้อขาย โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มคนที่สนใจในการ custom keyboard ทั้งผู้เริ่มต้นสนใจจนไปถึงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จากการสำรวจทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่ากลุ่มผู้สนใจซื้อสินค้าทางช่องทางออนไลน์เป็นหลักแต่ไม่ทราบว่าสินค้านั้นจะตรงกับความต้องการ และใช้เวลาค้นหาศึกษาสินค้าหลากหลายช่องทางจนทำให้สับสนได้ง่าย เพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานและรวบรวบช่องทางให้เข้าถึงง่าย รวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์การใช้งานรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่แค่การซื้อ ขาย สินค้าบนช่องทางอีคอมเมิร์ซแบบเดิม การออกแบบโครงการนี้ ประกอบด้วยฟีเจอร์เพื่อการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องตามประเภทที่สนใจ ให้ความรู้แนะนำสินค้าที่น่าสนใจ เปรียบเทียบสินค้าที่สนใจ รวมไปถึง เปิดกว้างให้ผู้ใช้งานสามารถลงสินค้าที่ตนเองได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อ เผยแพร่ให้ผู้ใช้งานท่านอื่นรับชมและซื้อได้ ผู้ใช้งานยังสามารถโต้ตอบรีวิวสินค้า ทำให้เลือกสินค้า หรือค้นหาข้อมูลที่สนใจ รวบรวมช่องทางหลายช่องทางอยู่ในที่เดียว สนุก น่าเชื่อถือ และไว้ใจได้

วัตถุประสงค์

ออกแบบ เว็ปแอปพลิเคชัน E-commerce custom keyboard เพื่อรวบรวมอุปกรณ์ เปรียบเทียบ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานที่มีความต้องการ custom keyboard ในแบบของตนเองที่มีความแตกต่างหลากหลายตามแต่ตัวผู้ใช้งาน

ผู้จัดทำ

ภูเมศ พันสิทธิ
BHUMET PHANSITTHI

#นักศึกษา

สมาชิก
นวลพรรณ แก้วผนึกรังษี
Nuanphan Kaewpanukrangsi

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด