กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบมิเตอร์จอดรถอัจฉริยะ

Smart Parking Meter System

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Smart City
ระบบมิเตอร์จอดรถอัจฉริยะ

รายละเอียด

โครงงานนี้เกี่ยวกับระบบการจัดการที่จอดรถและมิเตอร์จอดรถที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้งานเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการจองที่จอดรถและจัดการระบบที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบนี้จะเน้นการจองที่จอดผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และจัดการระบบผ่านเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับประสบการณ์ที่จอดรถที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น ระบบยังมีการนับค่าจอดรถอัตโนมัติผ่านมิเตอร์จอดรถ และสามารถแสดงข้อมูลการจองและค่าจอดรถในเวลาจริง โดยทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลและทำการควบคุมระบบผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่มีการอัพเดตข้อมูลอย่างตรงเวลาและรายงานสถานะในระบบอย่างรวดเร็ว ระบบนี้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างความสะดวกสบายในการจองที่จอดรถและการจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพในสังคมที่มีการจอดรถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ
ที่จอดรถที่มีอยู่จำกัด

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันในเขตย่านการค้าที่มีคนพบลุกพล่านหลายแห่งพบปัญหาเกี่ยวกับการจอดรถที่ไร้
ระเบียบซึ่งปัญหานี้ส่วนใหญ่มักจะพบเจอบริเวณข้างถนนหน้าร้านค้าหรือบริเวณร้านค้าซึ่งมีการ
พยายามแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นจากทางเขตเมืองที่เข้ามาควบคุมโดยการออกนโยบายในการจอดรถ
บริเวณดังกล่าวในบางช่วงเวลาโดยไม่ให้กระทบชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและควบคุมให้การบังคับใช้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีการพยายามกีดกันจากร้านค้าไม่ให้ ลูกค้าร้านอื่นมาจอดหน้าร้านของตนเองทิ้งไว้เป็นเวลานานโดยการวางสิ่งของพร้อมข้อความแจ้งให้จอดได้เฉพาะลูกค้าของร้านเท่านั้นไว้บริเวณถนนสาธารณะหน้าร้านซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยังสร้างความลำบากและความอึดอัดใจให้แก่ผู้ขับขี่เป็นอย่างยิ่ง รวมถึงผู้ขับขี่ที่ต้องคอยขับรถช้าๆตระเวนหาที่จอดรถที่ว่างข้างทางทำให้เกิดปัญหาต่อประสิทธิภาพของการจราจรด้วยเหตุนี้จึงสรุปปัญหาและความต้องการของผู้ใช้เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้
1)	ฝ่ายบริหารเมือง ต้องการควบคุมการจอดรถตามเขตย่านการค้าให้มีประสิทธิภาพ
2)	ฝ่ายหน้าร้านที่มีที่จอดรถข้างถนน ต้องการไม่ให้ใครก็ได้มาจอดรถทิ้งไว้หน้าร้านเป็นเวลานาน
3)	ฝ่ายผู้ขับรถ ต้องการหาที่จอดรถข้างถนนตรงตามพื้นที่และเวลาที่ต้องการใช้จริง

ผู้จัดทำ

เอกภพ อ่อนสำอางค์
EKAPOP ONSAMANG

#นักศึกษา

สมาชิก
มนัสวิน กุลเม็ง
MANUTSAWIN KOOLMENG

#นักศึกษา

สมาชิก
ยูนุส ดีหมัด
YUNUS DEEMAD

#นักศึกษา

สมาชิก
รัฐชัย ชาวอุทัย
Rathachai Chawuthai

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด