กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาเกมส์สาธิตชุดสถานีจักรกลไฟฟ้ากรณีศึกษาการทำงานของกระบอกสูบไฟฟ้า และไดรฟ์ควบคุมมอเตอร์ ของบริษัทเฟสโต้จำกัด

The Development of Electromechanical Station Demo Games : case study of electrical cylinders and motor control drives from Festo Automation Solutions

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#KLLC 2024
#Industry 4.0
การพัฒนาเกมส์สาธิตชุดสถานีจักรกลไฟฟ้ากรณีศึกษาการทำงานของกระบอกสูบไฟฟ้า และไดรฟ์ควบคุมมอเตอร์ ของบริษัทเฟสโต้จำกัด

รายละเอียด

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เสนอถึงขั้นตอนและวิธีการสร้างการพัฒนาเกมส์สาธิตชุดสถานีจักรกลไฟฟ้ากรณีศึกษาการทำงานของกระบอกสูบไฟฟ้า และไดรฟ์ควบคุมมอเตอร์ ของบริษัทเฟสโต้จำกัด เพื่อนำไปใช้จัดแสดงโชว์ และนำไปเป็นต้นแบบในการอธิบาย และสาธิตการทำงานของกระบอกสูบไฟฟ้า ไดรฟ์ควบคุมมอเตอร์ ด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLCs) ของบริษัทเฟสโต้ ทั้งนี้ผู้ชม หรือลูกค้าสามารถเข้าร่วมเล่นเกมส์ได้ เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบาย สำหรับคนทั่วไปก็สามารถเข้าใจและมองเห็นหลักการทำงานของสินค้าได้อย่างง่าย การสร้างเกมส์ด้วยกระบอกสูบไฟฟ้าในแนวแกน y จำนวน 2 กระบอกสูบ ซึ่งมีมอเตอร์ที่แตกต่างกัน กระบอกสูบไฟฟ้าแรกทำงานผ่านสเต็ปปิ้งมอเตอร์ และกระบอกสูบไฟฟ้าที่สองทำงานผ่านเซอร์โวล์มอเตอร์ โดยมีไดรฟ์ควบคุมความเร็วของมอเตอร์ทั้ง 2  ตัว ผ่านโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ สั่งการควบคุมไดรฟ์เพื่อกำหนดความเร็วของมอเตอร์ที่ต่างกันให้ใกล้เคียงกันมากที่สุด โดยการเล่นจะใช้จอยสติ๊กในการควบคุมมอเตอร์ของกระบอกสูบไฟฟ้าเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ในระหว่างการดำเนินเกมส์ จะมีอุปสรรค์ต่างๆให้ผู้เล่นได้บังคับจอยสติ๊กเพื่อหลบหลีก และผู้เล่นสามารถเลือกความยากง่ายของเกมส์ได้ผ่านเว็บบราวเซอร์ที่แสดงผลจาก PLC รวมถึงการแสดงชื่อผู้เล่นและเวลาผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์เช่นกัน

วัตถุประสงค์

เฟสโต้เป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยจัดหาเทคโนโลยีไฟฟ้าและนิวเมติก สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงาน นอกจากนี้บริษัทยังเชี่ยวชาญในการให้บริการฝึกอบรมทางเทคนิคและการพัฒนาวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวนิวเมติก บริษัทเฟสโต้ก่อตั้งขึ้นในปี 1925 โดย Albert Fezer และ Gottlieb Stoll มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Esslingen am Neckar ประเทศเยอรมนี บริษัทเริ่มต้นจากการเป็นผู้ให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรงานไม้ในปี ค.ศ. 1925 และเริ่มสร้าง เครื่องมือของตนเองอย่างรวดเร็ว ในปี ค.ศ. 2019 บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติสำหรับโรงงาน และเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเร่งประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งรวมถึงระบบอัตโนมัติในโรงงาน ยานยนต์ เซมิคอนดักเตอร์ การแปรรูปอาหาร สิ่งทอ ห้องปฏิบัติการ เหมืองแร่ และการแพทย์
ผู้จัดทำได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกงานภาคฤดูร้อนกับบริษัทเฟสโต้จำกัด(ประเทศไทย) ในขณะการเข้าร่วมฝึกงานทางบริษัทมีการจัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และสินค้าของบริษัท ให้กับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมบริษัท ทั้งนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานเข้าร่วมการอบรม เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างแท้จริง ในขณะฝึกงานทางบริษัทมีการจัดทำโปรเจคสร้างเกมส์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบอกสูบไฟฟ้า ไดรฟ์ควบคุมมอเตอร์ผ่านโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLCs) ของบริษัทเฟสโต้ เพื่อนำไปร่วมโชว์ในงานแสดงผลิตภัณฑ์ของบริษัท จุดประสงค์ของการสร้างเกมส์ คือ เพื่อสาธิตการทำงานของกระบอกสูบไฟฟ้า และไดรฟ์ควบคุมมอเตอร์ผ่านเกมส์ เป็นการส่งเสริมการขายและ แนะนำลูกค้าให้มีทางเลือกในการเลือกผลิตภัณฑ์มากขึ้น
จากที่ได้มีการกล่าวมาข้างต้นทำให้ผู้จัดทำมีความต้องการที่จะเข้าร่วมทำโปรเจค เพื่อร่วมศึกษาเกี่ยวกับกาสร้างการพัฒนาเกมส์สาธิตชุดสถานีจักรกลไฟฟ้ากรณีศึกษาการทำงานของกระบอกสูบไฟฟ้า และไดรฟ์ควบคุมมอเตอร์ ของบริษัทเฟสโต้จำกัด ทางผู้จัดทำจึงได้ขอความอนุเคราะห์ทางบริษัท เพื่อร่วมศึกษาและสร้างเกมส์ร่วมกันกับบริษัท

ผู้จัดทำ

มัลลิกา แสงสว่าง
MUNLIKA SANGSAWANG

#นักศึกษา

สมาชิก
พลอยไพลิน ยงศิริ
Ploypailin Yongsiri

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด