กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การออกแบบสวนสาธารณะสไตล์สวนอังกฤษ nordic vibe

English garden style park design, nordic vibe

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#Smart City
การออกแบบสวนสาธารณะสไตล์สวนอังกฤษ  nordic vibe

รายละเอียด

โครงงานนี้นำเสนอวิธีการออกแบบและการจัดการสวนสาธารณะ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากพื้นที่กรณีศึกษาตั้งที่อยู่ ตำบล แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชานี พื้นที่ขนาดประมาณ 38 ไร่ จากการวิเคราะห์พื้นที่รอบข้างเพื่อประกอบการออกแบบด้านผู้ใช้งานพบว่ามีสถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า โครงการหมู่บ้าน ฯลฯ อยู่บริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ศึกษา จึงอยากออกแบบสวนสาธาณะที่มีกลิ่นอายของสไตล์ยุโรปที่เน้นบรรยากาศผ่อนคลาย อบอุ่น และพักผ่อนจิตใจ เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้งานได้หลากหลายช่วงอายุ
การออกแบบสวนสาธารณะในพื้นที่นี้ มีการแบ่งโซนกิจกรรมได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่น เส้นทางวิ่งรอบสวน , ลานเวทีกลางแจ้ง , จุดประชาสัมพันธ์ , ร้านเครื่องดื่ม , สนามเด็กเล่น , ศูนย์เวิร์คช็อป ฯลฯ มีการเก็บรายละเอียดของการวงตำแหน่งจุดบริการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางลมและแสงของพื้นที่ รวมถึงการเขียนแบบที่ผ่านกระบวนการออกแบบและตรวจแบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อพื้นที่กิจกรรม

วัตถุประสงค์

สวนสาธารณะ ไม่ได้มีฟังก์ชันแค่เป็นสถานที่ออกกำลังกายหรือพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น แต่เมืองที่มีสวนสาธารณะที่ดี จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ของผู้คน ช่วยสร้างสุขภาวะที่ยอดเยี่ยมให้กับคนเมือง พอคนมีสุขภาวะที่ดีก็จะก่อเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามมามากมาย และนี่คือสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิดการออกแบบพื้นที่สวนสาธารณะในพื้นที่แห่งนี้ในตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดพื้นที่ประมาณ 38 ไร่ เพราะอยากให้ประชากรในพื้นที่ได้เข้ามาใช้บริการในสวนสาธารณะเพื่อมาทำกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ตนเองสนใจ  และยังมีพื้นที่ให้พักผ่อน หย่อนใจอีกด้วย

ผู้จัดทำ

สุพิชญา โคคีรี
SUPITCHAYA KHOKHEEREE

#นักศึกษา

สมาชิก
สุดที่รัก สายปลื้มจิตต์
SUDTEERAK SAIPLUEMCHIT

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด