กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาวัสดุซับเสียงจากโฟมโพลียูรีเทนเหลือใช้จากภาคครัวเรือน

The development of Acoustic absorption materials from upcycling PU Foam

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
การพัฒนาวัสดุซับเสียงจากโฟมโพลียูรีเทนเหลือใช้จากภาคครัวเรือน

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

จิรเมธ ชุมพล
JIRAMECH CHUMPOL

#นักศึกษา

สมาชิก
วรากร หมวกลาว
WARAKORN MUAKLAO

#นักศึกษา

สมาชิก
พลอยไพลิน ยงศิริ
Ploypailin Yongsiri

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด