กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอรัสประสิทธิภาพสูง

High-efficiency hypochlorous disinfectant production machine

@วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอรัสประสิทธิภาพสูง

รายละเอียด

องค์กรที่แนะนำให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อไฮโปคลอรัสในการฆ่าเชื้อ COVID-19 แนะนำให้ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรต์ที่ 0.1% หรือ 1,000ppm สำหรับฆ่าเชื้อที่พื้นผิววัสดุความเข้มข้นนี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ใน 15-30 วินาทีและสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายใน 1 นาที

วัตถุประสงค์

องค์กรที่แนะนำให้ใช้น้ำยำฆ่าเชื้อไฮโปคลอรัสในการฆ่าเชื้อ COVID-19 แนะนำให้ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรต์ที่ 0.1% หรือ 1,000ppm สำหรับฆ่าเชื้อที่พื้นผิววัสดุความเข้มข้นนี้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ใน 15-30 วินาทีและสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ภายใน1 นาที

ผู้จัดทำ

สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี
Surapong Siripongdee

#อาจารย์

สมาชิก
สุจิรา วุฒิโสภณ
sujira vuthisopon

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด