กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

หมึกพิมพ์สกรีนคาร์บอนควอนตัมดอทเรืองแสง

Fluorescence carbon quantum dot screen printing

@คณะวิทยาศาสตร์

#Cluster 2024
#Industry 4.0
หมึกพิมพ์สกรีนคาร์บอนควอนตัมดอทเรืองแสง

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

โสภิตา สุขหลวง
SOPITA SOOKLUONG

#นักศึกษา

สมาชิก
สุวิมล จินะปัญญา
SUWIMON CHINAPANYA

#นักศึกษา

สมาชิก
ภัทธาวุธ มนต์วิเศษ
Pathavuth Monvisade

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด