กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องจำลองไฟฟ้า 3 เฟส

3-Phase Power Generator

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Digital Technology
เครื่องจำลองไฟฟ้า 3 เฟส

รายละเอียด

เครื่องจำลองไฟฟ้า 3 เฟส เป็นการออกแบบและจำลองระบบจำหน่ายไฟได้อย่างเสมือนจริง คือ จำลองการจ่ายศักย์ไฟฟ้าได้แบบสามเฟสที่แรงดันเสมือนจริง 24kV, จำลองการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้แบบสามเฟสที่กระแสเสมือนจริง 600A, จำลองการเกิด Fault แบบเสมือนจริง (ทิศทางและเฟสของ Fault)

วัตถุประสงค์

3-Phase Power Generator ถูกออกแบบและพัฒนาเพื่อรองรับการทดสอบอุปกรณ์ FRTU ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งในสถานีสนามหรือสถานีตรวจวัดข้อมูล โดยหลังการติดตั้งตั้ง FRTU จะต้องทดสอบอุปกรณ์ FRTU หรือที่เรียกว่าการทดสอบแบบ End to End (เป็นการทดสอบเสมือนจริงของอุปกรณ์ FRTU) เพื่อให้ FRTU พร้อมใช้งานและส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังศูนย์ข้อมูล เช่น แรงดันไฟฟ้าเสมือนจริง 24kV, จำลองการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้แบบสามเฟสที่กระแสเสมือนจริง 600A, จำลองการเกิด Fault แบบเสมือนจริง (ทิศทางและเฟสของ Fault)

ผู้จัดทำ

เมธา คงพูน

#อาจารย์

สมาชิก
ชินภัทร นันทจิวากรชัย
Chinnapat Nantajiwakornchai

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด