กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ

FITCARE Savings

@คณะแพทยศาสตร์

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ

รายละเอียด

โครงการประดิษฐ์สายรัดข้อมือจาก ESP32 board และเชื่อมต่อกับ Firebase python application ในระบบ Android เพื่อวัดชีพจรแล้วนำค่าอัตราการเต้นของหัวใจมาแปลงเป็นค่าแคลอรี่หลังจากการออกกำลังกาย หลังจากนั้น ค่าแคลอรี่สะสม จะสามารถนำมาแลกเป็นคะแนนส่วนลดสินค้าเพื่อสุขภาพต่างๆได้ เช่น อาหาร อาหารเสริม อุปกรณ์ออกกำลังกาย เป็นต้น

วัตถุประสงค์

เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย เพราะไม่เห็นถึงความสำคัญ และไม่เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกาย ดังนั้นสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพจึงเป็นตัวช่วยให้ผู้คนหันมาออกกำลังกาย และนำคะแนนสะสมจากการออกกำลังกายมาแลกเป็นส่วนลดสินค้า เพื่อให้ผู้คนได้รับรางวัลที่ดีจากการออกกำลังกาย

ผู้จัดทำ

ธนัญชนก อนุเอกจิตร
THANANCHANOK ANU-EKJIT

#นักศึกษา

สมาชิก
พิมพ์มาดา ฮุดา บุญมา
PIMMADA HUDA BOONMA

#นักศึกษา

สมาชิก
ณธรรศ เจียมจินตนากุล
NATAS CHIAMCHINTANAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
จิรยศ จินตนาดิลก
Jirayos Chintanadilok,MD.

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด