กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

สายรัดผู้ป่วยบอกสถานะแบบอัตโนมัติ

Automatic patient harness

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
สายรัดผู้ป่วยบอกสถานะแบบอัตโนมัติ

รายละเอียด

ในโครงงานนี้ ได้การศึกษาหลักการทำงานและสร้างสายรัดผู้ป่วยบอกสถานะแบบอัตโนมัติ เนื่องจากในปัจจุบันได้มีโรงพยาบาลเกิดขึ้นมากมายหลายแห่ง ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลจะแบ่งตามการรักษาเฉพาะทางของผู้ป่วย ในทีนี้จะยกตัวอย่างเป็นโรงพยาบาลจิตเวช โดยปกติอาการของผู้ป่วยจิตเวชนั้นจะมีหลายกรณีเช่น โรคซึมเศร้า โรคหวาดระแวง หรือแม้แต่โรคสมองเสื่อม โดยอาการที่ร้ายแรงที่สุดจะทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่ง เพราะผู้ป่วยมีอาการหูแว่ว เห็นภาพหลอน ในบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นได้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงต้องทำการผูกยึดผู้ป่วยไว้กับเตียง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกระทำเช่นนั้น ซึ่งเดิมทีการรักษาลักษณะนี้จะต้องมีการเฝ้าสังเกตตลอดเวลา จึงจะสามารถเข้าไปช่วยได้อย่างทันท่วงที การปฏิบัติดังกล่าวอาจจะทำให้บุคลากรไม่สามารถรักษาผู้ป่วยท่านอื่นได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นทางเราจึงมีการคิดค้นสายรัดผู้ป่วยบอกสถานะแบบอัตโนมัติขึ้นมา ประกอบไปด้วยการออกแบบฮาร์ดแวร์ที่ตัวสายรัด ซอฟต์แวร์ และการเขียนโปรแกรม โดยหน้าที่ของอุปกรณ์นี้สามารถบอกสถานะการทำงานของสายรัด ซึ่งจะแสดงผลผ่านทางเว็บไซต์บ                                                                                                                                                                                            นโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรับรู้สถานะการทำงานของสายรัดได้จากทุกที่ ทำให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันได้มีโรงพยาบาลเกิดขึ้นมากมายหลายแห่ง ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลจะแบ่งตามการรักษาเฉพาะทางของผู้ป่วย ในทีนี้จะยกตัวอย่างเป็นโรงพยาบาลจิตเวช โดยปกติอาการของผู้ป่วยจิตเวชนั้นจะมีหลายกรณีเช่น โรคซึมเศร้า โรคหวาดระแวง หรือแม้แต่โรคสมองเสื่อม โดยอาการที่ร้ายแรงที่สุดจะทำให้เกิดอาการคลุ้มคลั่ง เพราะผู้ป่วยมีอาการหูแว่ว เห็นภาพหลอน ในบางกรณีอาจรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นได้ ดังนั้นทางโรงพยาบาลจึงต้องทำการผูกยึดผู้ป่วยไว้กับเตียง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยกระทำเช่นนั้น ซึ่งเดิมทีการรักษาลักษณะนี้จะต้องมีการเฝ้าสังเกตตลอดเวลา จึงจะสามารถเข้าไปช่วยได้อย่างทันท่วงที การปฏิบัติดังกล่าวอาจจะทำให้บุคลากรไม่สามารถรักษาผู้ป่วยท่านอื่นได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นทางเราจึงมีการคิดค้นสายรัดผู้ป่วยบอกสถานะแบบอัตโนมัติขึ้นมา โดยหน้าที่ของอุปกรณ์นี้สามารถบอกสถานะการทำงานของสายรัด ซึ่งจะแสดงผลผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ทางโรงพยาบาลสามารถรับรู้สถานะการทำงานของสายรัดได้จากทุกที่ ทำให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น

ผู้จัดทำ

ธนากร ศรีทวน
THANAKORN SRITUAN

#นักศึกษา

สมาชิก
นรภัทร กรัตพงค์
NARAPHAT KRATTAPONG

#นักศึกษา

สมาชิก
จตุพร ทองศรี
Jatuporn Thongsri

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
คมกฤษ จักษุคำ
KOMGRIT JAKSUKAM

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด