กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องคัดแยกสีพลอยอัตโนมัติ (การคัดแยกพลอยด้วยระบบนิวเมติกส์)

Automatic gemstone color sorting machine (Sorting gemstones using a pneumatic system)

@วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง

#KLLC 2024
#Industry 4.0
เครื่องคัดแยกสีพลอยอัตโนมัติ  (การคัดแยกพลอยด้วยระบบนิวเมติกส์)

รายละเอียด

เครื่องคัดแยกพลอยอัตโนมัติคือเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในกระบวนการคัดแยกพลอยที่มีความเร็วและความแม่นยำสูง โดยระบบที่มีความสามารถในการตรวจสอบสีของพลอยในหลากหลายเฉดสีและลำเรียงพลอยมาในส่วนของการคัดแยกด้วยระบบนิวเมติกส์จะใช้ลมเป่าตัวพลอยควบคู่ไปกับการใช้เซ็นเซอร์ในการตรวจสอบชิ้นงาน

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันเครื่องคัดแยกพลอยอัตโนมัติคือเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในกระบวนการคัดแยกพลอยที่มีความเร็วและความแม่นยำสูงโดยพลอยมีความหลากหลายในลักษณะและมีหลากหลายเฉดสี การคัดแยกพลอยแบบดั้งเดิมมักใช้มนุษย์ในการตรวจสอบและจัดหมวดหมู่แต่อาจมีความล่าช้าและข้อผิดพลาดในกระบวนการ เราจึงเล่งเห็นความสำคัญในเครื่องคัดแยกพลอยอัตโนมัติมาช่วยแก้ปัญหาเพื่อลดการเกิดเกิดความผิดพลาดของมนุษย์

ผู้จัดทำ

รชต ศุภกิจจานุสรณ์
RACHATA SUPKIJJANUSORN

#นักศึกษา

สมาชิก
สิริชัย เทียนทอง
SIRICHAI TEANTHONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ฉัตรพล ภคศิริ
Chatrpol Pakasiri

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
อนันตา สินไชย
Ananta Sinchai

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด