กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

Air computer cooling system

Air computer cooling system

@วิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม

#Cluster 2024
#Industry 4.0
Air computer cooling system

รายละเอียด

ธุรกิจจำนวนมากไม่มีพื้นที่หรืองบประมาณในการสร้างห้องเซิร์ฟเวอร์, ระบบระบายความร้อน และกำรจัดการกับเสียงรบกวน ซึ่งเป็นผลจากการนำอุปกรณ์ไอทีออกมาในที่โล่งเป็นผลให้เราพัฒนา MICRO DATA SERVER RACK ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโซลูชันที่แตกต่ำงสำหรับตลาดไอทีและดาต้าเซ็นเตอร์โดยการวางเครื่องปรับอากาศที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่และความต้องการระบายความร้อนที่ไม่เหมือนใครของอุปกรณ์ไอที ศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่าย

วัตถุประสงค์

ระบบนี้จะทำกำรลดอุณหภูมิของตู้ Rack ซึ่ง แอร์ ระบบนี้ถูกออกแบบมำสำหรับ server โดยเฉพาะ และมีแรงลมที่แรงสามารถจ่ายได้ทั่วถึงปรับอุณหภูมิได้ 25-35°c และรักษาระดับอุณหภูมิให้คงที่ตลอด ทำให้มีความมั่งคงทำระบบสูงเพิ่มขึ้นอีกด้วย
- สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าระบบเก่า ที่ใช้ห้อง server ขนาดใหญ่ ซึ่งตู้ นี้สามารถติดตั้งกับห้องต่างๆ ได้เลยไม่ต้องกั้นห้องเฉพาะ ซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการกั้นห้องได้อีกด้วย
- ในส่วนของการซ่อมบำรุงก็ทำได้ง่าย สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยการสไลด์ ออกมาได้เลยและทำการซ่อมบำรุงกันภายนอกได้ และทำการเสียบแอร์ตัวใหม่เพื่อใช้งานต่อได้เลย ซึ่งจะใช้เวลาในการหยุดน้อยมาก

ผู้จัดทำ

สุรพงษ์ สิริพงศ์ดี
Surapong Siripongdee

#อาจารย์

สมาชิก
สุจิรา วุฒิโสภณ
sujira vuthisopon

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด