กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

อาคารสำนักงาน

Office headquarters

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#Cluster 2024
#Smart City
อาคารสำนักงาน

รายละเอียด

โครงการนี้ เนื่องจากมีความต้องการในการสร้างสำนักงานของบริษัทชั้นและต้องการให้ตั้งอยู่ที่
ประเทศไทยเราจึงออกแบบอาคาร สำนักงานนี้ขึ้นมาโดยที่มาแนวคิดให้สอดคล้องกับบริษัท และมีการใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างเพื่อทำให้อาคารมีความล่ำสมัยให้เหมาะสมกับบริษัท

วัตถุประสงค์

เนื่องจากการสร้างอาคารแต่ละประเภทมีการก่อสร้างที่แตกต่างกันไปและเราเลือกที่จะสร้างโครงการที่เป็นการก่อสร้างแนวตั้งเพื่อจะเข้าใจและนำไปใช้ในทำงานจริง

ผู้จัดทำ

ชยุต ประเสริฐพันธ์
CHAYUT PRASERTPUN

#นักศึกษา

สมาชิก
ญานกร สอนประสม
YARNAKORN SORNPRASOM

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฏฐณิชา ชัยศิริ
NATTHANICHA CHAISIRI

#นักศึกษา

สมาชิก
เมธินทร์ มณฑาวรุณรุ่ง
MAYTIN MONTHAVAROONROONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ก้องชาญ ศรีจำนง
KONGCHAN SRIJAMNONG

#นักศึกษา

สมาชิก
พิมพ์ธาร ถุงสุวรรณ
PIMTARN THUNGSUWON

#นักศึกษา

สมาชิก
ศิรประวิชญ ณ นคร
SIRAPRAVIT NANAKORN

#นักศึกษา

สมาชิก
ชนินทร์ วีระมาน
CHANIN VEERAMAN

#นักศึกษา

สมาชิก
ฟุรกอน เดวี
FURAKON DAVEE

#นักศึกษา

สมาชิก
ปรานต์ ศรีบุญ
PRAN SRIBUN

#นักศึกษา

สมาชิก
ปรัศณี เมฆศรีสวัสดิ์

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ไกรทอง โชติวุฒิพัฒนา

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด