กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

แผนธุรกิจแบรนด์ Your bite. แบรนด์ไอศกรีมแซนด์วิชดิปซอส Dairy Free

Business plan for Your bite. a Dairy-Free Ice Cream Sandwich Dips Brand

@คณะบริหารธุรกิจ

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
แผนธุรกิจแบรนด์ Your bite. แบรนด์ไอศกรีมแซนด์วิชดิปซอส Dairy Free

รายละเอียด

แผนธุรกิจแบรนด์ "Your Bite" ไอศกรีมแซนวิชดิปซอส Dairy Free ที่มีแนวคิดเพื่อสร้างประสบการณ์การทานของลูกค้าและการบริการไอศกรีมในรูปแบบใหม่ให้มีลูกเล่นที่สนุก มีความเข้าถึงได้ง่ายราคาเป็นมิตร ผู้ที่แพ้นมสามารถทานได้เพราะใช้นมมะพร้าว(กะทิ) แทนส่วนผสมของนมวัวนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมเกษตรกรไทยโดยการนำผลผลิตต่าง ๆ มาแปรรูปเป็นรสชาติไอศกรีมหมวดพรีเมี่ยม ซึ่งโครงงานฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจแบรนด์ Your Bite หากธุรกิจได้รับการดำเนินงานจริงจะสามารถดำเนินธุรกิจได้หรือไม่ โดยมีเนื้อหาการวิเคราะห์ทั้งสิ้น 7 บทด้วยกัน

วัตถุประสงค์

มาจากการเห็นการคาดการณ์การเติบโตของตลาดไอศกรีมที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการคาดการณ์ของ NFI ทำให้เราอยากจะทำไอศกรีมที่มอบความแปลกใหม่ให้กับผู้บริโภค 
โดยนำเสนอเป็นรูปแบบไอศกรีมแซนวิชที่มีตัวเลือกไอศกรีมและส่วนต่าง ๆ หลากหลายให้ผู้บริโภคเพื่อให้ได้รังสรรค์ไอศกรีมแซนวิชในฝัน และยังใช้นมจากมะพร้าว(กระทิ)เข้ามาแทนที่นมที่ได้จากวัว ทำให้คนที่แพ้นมวัวสามารถบริโภคไอศกรีมเราได้

ผู้จัดทำ

ธิติธร สุขนาม
THITITRON SOOKNAM

#นักศึกษา

สมาชิก
บัญญวัต ภูศรี
BANYAWAT PHUSRI

#นักศึกษา

สมาชิก
นรภัทร แซ่ซี่
NORAPHAT SAEZEE

#นักศึกษา

สมาชิก
พิมพ์พิสุทธิ์ สุธรรมราษฎร์
PIMPISUT SUTHAMRAT

#นักศึกษา

สมาชิก
ชลิตา ศรีนวล
CHALITA SRINUAN

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด