กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ตู้จำหน่ายยาอัจฉริยะ

Smart Drug Vending Machine

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
ตู้จำหน่ายยาอัจฉริยะ

รายละเอียด

เนื่องด้วยต้องการลดความแออัดในโรงพยาบาล โดยลดขั้นตอนการจ่ายยาที่เดิมต้องเข้าคิวรับที่เค้าเตอร์จำหน่ายยา เปลี่ยนการให้บริการมาเป็นการรับที่ตู้จำหน่ายยาแทน
และลดขั้นตอนการอธิบายวิธีใช้ยา โดยให้ผู้รับยาสามารถใช้แอพพลิเคชั่นในการแสกนซองยาเพื่อดูวิธีการใช้ยาตามที่แพทย์สั่งได้ด้วย
นอกจากนี้ยังสามารถนำไปติดตั้งไว้สถานที่อื่นเพื่อรับยาร่วมกับระบบการแพทย์ทางไกล

วัตถุประสงค์

เนื่องด้วยต้องการลดความแออัดในโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องลดระยะเวลาในการรับยาที่โรงพยาบาล และสามารถมีช่องทางการรับยาเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องจ้างเภสัชกรเพิ่ม และสามารถติดตั้งในชุมชนเพื่อสนับสนุนการแพทย์ทางไกล

ผู้จัดทำ

รัฐชัย ชาวอุทัย
Rathachai Chawuthai

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด