กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบตรวจจับการล้มที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวโดยใช้เซ็นเซอร์ mmWave

Fall detection system that considers privacy using mmWave sensors

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
ระบบตรวจจับการล้มที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวโดยใช้เซ็นเซอร์ mmWave

รายละเอียด

การจัดทำโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อจัดทำอุปกรณ์ตรวจจับการล้มที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของบุคคลในบ้าน และเมื่อตรวจพบการล้ม อุปกรณ์นี้จะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อฉุกเฉินที่ถูกกำหนดไว้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์นี้จะไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของบุคคล เนื่องจากมันจะจับเฉพาะการเคลื่อนไหวของบุคคลแต่จะไม่จะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะเมื่อคนมีอายุมากขึ้น โอกาสในการล้มก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน  และหากเกิดล้มในพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงอย่าง ห้องอาบน้ำ หรือ ห้องแต่งตัว มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่มีบุคคลอื่นทราบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น หรือทราบเมื่ออุบัติเหตุผ่านไปนานแล้ว จนอาจจะนำไปสู่การบาดเจ็บที่ทำให้ถึงแก่ชีวิต ด้วยระบบตรวจจับการล้มที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวโดยใช้ เซ็นเซอร์ mmWave นี้ แม้จะไม่สามารถป้องกันการล้มได้ แต่ระบบสามารแจ้งเตือนไปยังผู้ติดต่อฉุกเฉินเพื่อที่จะสามารถจัดการรับมือกับอุบัติเหตุนั้นได้อย่างทันท่วงที และเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ประสบเหตุ

ผู้จัดทำ

ณัฏธิกานต์ พงษ์ธีรมิตร
NATTHIKAN PHONGTEERAMITR

#นักศึกษา

สมาชิก
ณิชชา กิจภิญโญชัย
NITCHA KIJPINYOCHAI

#นักศึกษา

สมาชิก
พิพัฒน์ สุขวัฒนา
Pipat Sookavatana

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด