กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

นิยมไทย

Niyom Thai

@คณะศิลปศาสตร์

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
นิยมไทย

รายละเอียด

นิยมไทย ขอนำเสนอรองเท้าเพื่อสุขภาพลวดลายไทยกับแนวคิดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมให้มีความยั่งยืน ร่วมสมัยแก่คนในท้องถิ่น ตัวรองเท้ามาพร้อมวัสดุธรรมชาติที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย และผสานเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย อาทิเช่น การระบุพิกัดผ่านแอพพลิเคชั่นและสามารถจับชีพจรได้ ตอบโจทย์ให้กับการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพที่สะดวกสบายในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

เนื่องจากปัจจผู้คนให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นเเละรองเท้านับเป็นอีกหนึ่งเทรนด์สุขภาพที่กำลังได้รับความสนใจในยุคนี้ อีกทั้งผ้าไทยจัดเป็นศิลปะ ที่มีเอกลักษณ์เเละความสวยงาม คณะผู้จัดทำจึงมีเเนวคิดที่จะออกแบบลวดลายไทยให้เข้ากับยุคสมัยเเต่ยังคงความเป็นเป็นไทยและนำเทคโนโลยีมาผสมผสานเข้าด้วยกันให้เกิดนวัตกรรมรองเท้าเพื่อสุขภาพลายไทย 

ผู้จัดทำ

พิยดา ชาติสุข
PIYADA CHARTSUK

#นักศึกษา

สมาชิก
ชลิดา ชินกรพันธ์
CHALIDA CHINNAKORNPHAN

#นักศึกษา

สมาชิก
ญาดา อาจนรา
YADA ARTNARA

#นักศึกษา

สมาชิก
ดลลดา ชินกรพันธ์
DONLADA CHINNAKORNPHAN

#นักศึกษา

สมาชิก
พัลยมนต์ บรรลือวงศ์
PHANYAMON BANLUEWONG

#นักศึกษา

สมาชิก
เมนิตา พรมเลิศ
MENITA PROMLERT

#นักศึกษา

สมาชิก
ยุพเรศ จิตรพัฒนากุล
YUPARET JITPATTANAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
เชิดศักดิ์ มานะกิจไพศาล
Cherdsak Manakitpaisan

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด