กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาระบบเสาไฟอัจฉริยะเพื่อการตรวจวัดและพยากรณ์ภาวะฝุ่น PM 2.5

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Smart City
การพัฒนาระบบเสาไฟอัจฉริยะเพื่อการตรวจวัดและพยากรณ์ภาวะฝุ่น PM 2.5

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

รณน เจียรตระกูล
Ranon Jientrakul

#อาจารย์

สมาชิก
อนรรฆพล แสนทน
Anakkapon Saenthon

#อาจารย์

สมาชิก
กำธร สุขพิมาย
KAMTORN SUKPIMAI

#นักศึกษา

สมาชิก
เมธินี สงไทย
MAETHINEE SONGTHAI

#นักศึกษา

สมาชิก
ยลพัชร์ อารีรบ
Yonrapach Areerob

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด