กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

บ้านโอบกอด

BAAN AOB KOD

@คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

#Cluster 2024
#Smart City
บ้านโอบกอด

รายละเอียด

บ้านโอบกอด รางวัลที่ 1 จากโครงการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร งบประมาณก่อสร้างไม่เกิน 3 ล้านบาท ภายใต้หัวข้อ  บ้านอยู่เย็นเป็นสุข  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

วัตถุประสงค์

เนื่องจากเป็นโครงการที่นิสิต-นักศึกษาสามารถร่วมประกวดได้ในขนาดบ้านไม่เกิน 150 ตารางเมตร ทางทีมจึงมีความเห็นที่จะส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้จัดทำ

ธนวัติ เย็นกลม
THANAWAT YENKLOM

#นักศึกษา

สมาชิก
ศรายุทธ นินทสมบัติ
SARAYUT NINTHASOMBAT

#นักศึกษา

สมาชิก
อัครพงศ์ อนุพันธ์พงศ์
Akkraphong Anupanphong

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด