กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

อุโมงค์ลม

Wind Tunnel

@วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

#Cluster 2024
#Digital Technology
อุโมงค์ลม

รายละเอียด

อุโมงค์ลม ใช้สำหรับการศึกษาการไหลของอากาศผ่านวัตถุแข็ง โดยอากาศจะผ่านท่อ และมีช่องสำหรับสังเกตการณ์วัตถุ

วัตถุประสงค์

ศึกษาเรื่องการไหลของอากาศผ่านปีกเครื่องบิน

ผู้จัดทำ

พันธ์วิรา นาวีรัตนวิทยา
PHANWIRA NAWEERATTANAWITTAYA

#นักศึกษา

สมาชิก
พชรพล โพธิ์เงิน
PATCHARAPON PO-NGOEN

#นักศึกษา

สมาชิก
ปิติทัศน์ อิสริยะภิญโญ
Pititat Itsariyapinyo

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด