กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การออกแบบสวนสาธารณะริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

Design of a public park along the Chao Phraya River

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#Cluster 2024
#Smart City
การออกแบบสวนสาธารณะริมน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา

รายละเอียด

แนวคิดการออกแบบสวนสาธารณะริมแม่น้ำเจ้าพระยา เลือกใช้สวนสไตล์ Modern Tropical ในการออกแบบ และเนื่องจากเป็นพื้นที่มีเอกลักษณ์ความสวยงามทางธรรมชาติและอยู่ในเขตชุมชน ผู้ออกแบบจึงมีแนวคิดในการทำให้พื้นที่มีความน่าสนใจและสร้างมิติมุมมองของแม่น้ำเจ้าพระยา ในฐานะความอุดมสมบูรณ์ มีชีวิตชีวา และความโรแมนติก ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเลือกใช้พรรณไม้ที่ให้ความร่มรื่น ภายในสวนออกแบบให้มีพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาแห่ง "สายน้ำเจ้าพระยา" และพรรณไม้ต่าง ๆ   เพิ่มกิจกรรมการพักผ่อนหย่อนใจขณะชมวิวด้วยการเดินชมสวนสาธารณะในมุมสูง ชื่นชมวิวทิวทัศน์และความร่มรื่นด้วยการใช้สะพานกระจกลอยฟ้า
รายละเอียด : https://youtu.be/IYXJwReWi5k

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการออกแบบภูมิทัศน์

ผู้จัดทำ

อุมาพร บุญหล่อ
UMAPORN BOONLOL

#นักศึกษา

สมาชิก
สุดที่รัก สายปลื้มจิตต์
SUDTEERAK SAIPLUEMCHIT

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด