กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การออกแบบสวนสาธารณะสไตล์ Contemporary ไทย-โมเดิร์น

Contemporary style park design

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#Smart City
การออกแบบสวนสาธารณะสไตล์ Contemporary ไทย-โมเดิร์น

รายละเอียด

สวนสไตล์ Contemporary ไทย-โมเดิร์น ได้แรงบันดาลใจมาจากการผสานความเป็นยุคเก่าและยุคใหม่เข้าไว้ด้วยกัน สร้างบรรยากาศอบอุ่นแต่ก็ทันสมัยเหมาะกับผู้ใช้สวนสาธารณะในยุคปัจจุบันเน้นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจประกอบกับลานกิจกรรมต่างๆ และยังมีพื้นที่ออกกำลังกายได้แก่ เดิน วิ่ง และปั่นจักรยาน ผู้ใช้สวนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ได้รับความรู้สึกแห่งการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์

หมู่บ้านโดยรอบยังไม่มีพื้นที่สวนในชุมชนในการใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงในซอยฝั่งทิศตะวันออกยังมีศูนย์พักฟื้นผู้ป่วยหรือดูแลผู้สูงอายุ ที่ยังไม่มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสม 

ผู้จัดทำ

ชัญญานุช เณรพิทักษ์
CHANYANUT NANPHITAK

#นักศึกษา

สมาชิก
สุดที่รัก สายปลื้มจิตต์
SUDTEERAK SAIPLUEMCHIT

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด