กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ

Carbonmonoxide Brealthalyzer

@คณะบริหารธุรกิจ

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
เครื่องวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ

รายละเอียด

ออกแบบและสร้างเครื่องวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจ ในราคาที่ถูกกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศ และมีการใช้งานที่ง่ายด้วยการใช้ข้อความและเสียงพูดภาษาไทยแนะนำการทำงานและแปลผลการทดสอบ

วัตถุประสงค์

เครื่องวัดระดับคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาแพง และ ไม่สะดวกในการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนามในระดับท้องถิ่น เพราะการใช้งานใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และ ไม่มีการตอบสนองด้วยเสียงพูดภาษาไทย

ผู้จัดทำ

สิงหะ ฉวีสุข
Singha Chaveesuk

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด