กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

แผนธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น Upcycling "Not selling Well (But We Can Sell It)"

ฺBusiness plan for Upcycling fashion clothing

@คณะบริหารธุรกิจ

#KLLC 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
แผนธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น Upcycling "Not selling Well (But We Can Sell It)"

รายละเอียด

Not Selling Well (But We can sell it) เป็นแบรนด์เสื้อผ้า Upcycling ที่รับซื้อเสื้อผ้าจากแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆ และนำมา Custom ใหม่ เพื่อวางขายเป็นชิ้นงานใหม่ของแบรนด์

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันตลาดเสื้อผ้าแฟชั่นในประเทศไทยกำลังมีปัญหาเสื้อผ้าล้นตลาด เนื่องจากปัญหา Fast Fashion ที่มาไวและไปไว ทำให้แบรนด์ร้านค้าต่างๆมีปัญหาที่ว่าเสื้อผ้าบางคอลเล็กชั่นขายออกไม่หมด ทำให้เกิดเป็นเสื้อผ้าค้างสต๊อก

ผู้จัดทำ

นิศาชล วรทัศน์พาณิชย์
NISACHOL WORRATASPANICH

#นักศึกษา

สมาชิก
ตติยา ศรีบุญมา
TATIYA SRIBOONMA

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนากร ลี
THANAKORN LEE

#นักศึกษา

สมาชิก
เบ็ญจลักษณ์ สะมะถะ
BENJALAK SAMATA

#นักศึกษา

สมาชิก
ชลิตา ศรีนวล
CHALITA SRINUAN

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด