กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบฟื้นฟูทางกายภาพด้วยตนเองสำหรับโรคข้อไหล่ติด

SELF-PHYSICAL REHABILITATION SYTEM FOR FROZEN SHOULDER

@คณะวิทยาศาสตร์

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
ระบบฟื้นฟูทางกายภาพด้วยตนเองสำหรับโรคข้อไหล่ติด

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

ภาณุพล โขลนกระโทก
BHANUPOL KLONGRATOG

#อาจารย์

สมาชิก
ธีรภัทร สีสุโข
THEERAPHAT SEESUKHO

#นักศึกษา

สมาชิก
พิศาล สุขวิสูตร
Pisan Sukwisute

#อาจารย์

สมาชิก
อาภาภรณ์ สกุลการะเวก
Aparporn Sakulkalavek

#อาจารย์

สมาชิก
ณัฏกฤษ สมดอก
Nuttakrit Somdock

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด