กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การพัฒนาวิธีตรวจวัดเชิงสีสำหรับตรวจวัดฟอร์มัลดีไฮด์

Development of colormetric method for determination of formaldehyde

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#Smart City
การพัฒนาวิธีตรวจวัดเชิงสีสำหรับตรวจวัดฟอร์มัลดีไฮด์

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

ภัคจิรา เลอเกียรติวัฒนา
PHAKCHIRA LOEKIADWATTHANA

#นักศึกษา

สมาชิก
อักษราภัค สีทา
AKSARAPAK SEETA

#นักศึกษา

สมาชิก
อาจณรงค์ เมธาวีสรรเสริญ
Arjnarong Mathaweesansurn

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด