กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เครื่องเปลี่ยนน้ำตู้ปลาอัตโนมัติ

Automatic aquarium water changer

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#Smart City
เครื่องเปลี่ยนน้ำตู้ปลาอัตโนมัติ

รายละเอียด

โครงงานนี้นำเสนอเครื่องเปลี่ยนน้ำตู้ปลาอัตโนมัติ เป็นเครื่องที่สามารถประหยัดเวลาและลดภาระในการเปลี่ยนน้ำตู้ปลาแก่ผู้ใช้งาน หลักการคือกดปุ๋มสวิทต์ ระบบจึงเริ่มทำงานน้ำเสียจากตู้จะถูกดูดออกไปแล้วดูดน้ำเข้ามาใหม่โดยใช้บอร์ด Arduino เป็นปัจจัยหลัก ในการทำงานโดยใช้เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำตรวจจับและสั่งงานปั้มน้ำให้ทำงาน บทสรุปการทดลองคือได้รับความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม การออกแบบเครื่องเปลี่ยนน้ำตู้ปลาและแนวทางการลดภาระของผู้ใช้งานตู้ปลา

วัตถุประสงค์

หตุผลที่ทำโครงงานนี้ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากที่ชอบเลี้ยงปลาสวยงามแต่ไม่มีเวลาในการเปลี่ยนถ่ายน้ำการที่ไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นประจำทำให้ตู้ปลาสกปรกทำให้การเปลี่ยนถ่ายน้ำมีการสิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรทางการเงินในปัจจุบันมีเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมายกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้นำเทคโนโลยีมาดัดแปลงเพื่อให้การถ่ายน้ำเป็นเรื่องง่ายลดการใช้เวลาและทรัพยากรทางการเงิน

ผู้จัดทำ

พงศกร มณีวงษ์
PONGSAKORN MANEEWOMG

#นักศึกษา

สมาชิก
กษมา เกียรติขุนทด
KUSSAMA KIATKHUNTOD

#นักศึกษา

สมาชิก
วรัญญู ศรีเมือง
WARANYU SRIMUANG

#นักศึกษา

สมาชิก
ฆรวัณณ์ สายชายเพ็ชร
KARAWAN SAYCHAYPHET

#นักศึกษา

สมาชิก
นรุตม์ชัย สวัสดิวงศ์
NARUTCHAI SAWASDIWONG

#นักศึกษา

สมาชิก
สุวรีย์ กิติเขียว
Suwaree Kitikiew

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด