กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การสังเคราะห์และวัดสมบัติความไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดของฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์เจือด้วยอลูมินัมที่เตรียมด้วยวิธีการจุ่มเคลือบแบบโซ-เจล

Synthesis and superhydrophobic property of Al-doped ZnO thin films by sol-gel dip coating technique

@คณะวิทยาศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
การสังเคราะห์และวัดสมบัติความไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวดของฟิล์มบางซิงค์ออกไซด์เจือด้วยอลูมินัมที่เตรียมด้วยวิธีการจุ่มเคลือบแบบโซ-เจล

รายละเอียด

-

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

กวินรัตน์ กล้าหาญ
KAWINRAT KLAHARN

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฏฐนิภา วระรักษ์
NATTHANIPHA WORARAK

#นักศึกษา

สมาชิก
ศ.ทิพวรรณ คล้ายบุญมี
S.TIPAWAN KHLAYBOONME

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด