กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการออกแบบพื้นที่ออกกำลังกายและบริการสาธารณะสำหรับสุนัข ภายในสวนสาธารณะระดับย่านจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Project to design an exercise space providing public services for dogs in district parks in Bangkok.

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
โครงการออกแบบพื้นที่ออกกำลังกายและบริการสาธารณะสำหรับสุนัข ภายในสวนสาธารณะระดับย่านจังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

ในปัจจุบัน จากการก่อตัวของปัญหาเศรษฐกิจหรือแม้แต่ปัญหาโรคระบาดจาดไวรัส COVID19 จึงทำให้ผู้คนใช้ชีวิตในที่พักเพิ่มมากขึ้น ออกไปข้างนอกน้อยลง อัตราการมีลูก และความพร้อม ลดลง แต่มีสิ่งที่สวนทางกับการลดลงของอัตราการเกิด คือ การเลี้ยงสัตว์เลี้ยง โดยในประเทศไทยมีผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้เกิดนโยบายเพื่อตอบสนองชาวกรุงเทพโดยการพิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปออกกำลังกายในสวนของ กทม. จาก รองศาสตราจารย์ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ และมีการนำร่องทำ Dog Park ภายในสวนสาธารณะต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร และสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมในการเลี้ยงมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้น สุนัข ซึ่งกรุงเทพมหานครนั้นได้มีโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เลี้ยงสุนัขมากขึ้น ในการจัดทำสวนสุนัข กิจกรรมต่าง ๆ เช่นการฉีดวัคซีน หรือฝังไมโครชิป เป็นต้น 

ดังนั้น ทางผู้จัดทำจึงเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของโครงการ จากข้อมูลผู้เลี้ยงสุนัข ธุรกิจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากสัตว์เลี้ยง และนโยบายจากทางภาครัฐจนเกิดมาเป็นงานออกแบบพื้นที่ออกกำลังกายและบริการสาธารณะสำหรับสุนัข เพื่อที่จะสร้างพื้นที่่่ให้สุนัขและเจ้าของได้ออกมาใช้เวลาในพื้นที่สาธารณะร่วมกัน รวมถึงสานต่อนโยบายจากภาครัฐที่จะสามารถนำไปพัฒนาและจัดทำสวนต่าง ๆ สำหรับสุนัขเพิ่มขึ้นได้

วัตถุประสงค์

ทางกรุงเทพมหานคร จึงได้มีนโยบายจากนาย ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาพื้นที่ที่จำกัดมากขึ้นภายในกรุงเทพมฯ และได้เกิดเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนโยบายที่จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พื้นที่ ในการเลี้ยงสุนัข คือ นโยบายพิจารณาให้นำสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังกายในสวน กทม. ได้ โดยทางกรุงเทพมหานครนั้นได้มีพื้นที่สวนสาธารณะซึ่งได้มีการนำร่องแบ่งปันพื้นที่จากสวนสาธารณะเดิมให้มีพื้นที่ที่เป็น Dog Park บริการรวมถึงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อสุนัขและเจ้าของโดยที่สวนสาธารณะภายในจังหวัดกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น 7 ประเภท ได้แก่ สวนระดับเมือง ระดับย่าน ระดับชุมชน สวนหย่อมขนาดเล็ก สวนหมู่บ้าน สวนถนน และสวนเฉพาะทาง และสวนที่สามารถให้ประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้นั้น มีเพียง สวนระดับเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดรองลงมาคือสวนระดับย่าน และระดับชุมชน ซึ่งสวนระดับเมืองมีเพียงที่เดียวในประเทศไทย

ดังนั้น สวนที่มีขนาดใหญ่รองลงมาและมีพื้นที่กิจกรรมต่าง ๆ รองรับ จึงเป็นตัวเลือกที่ดี ที่ทางผู้ออกแบบได้เล็งเห็นนโยบายที่สามารถนำมาพัฒนาเพื่อให้เข้ากับพื้นที่สีเขียวภายในกรุงเทพมหานครได้ เพื่อกระตุ้นการออกมาใช้ชีวิตภายในที่พื้นสาธารณะให้เมืองคึกคักและอบอุ่นขึ้นอีกครั้ง

ผู้จัดทำ

กนกกร จงประเสริฐพร
KANOKKORN CHONGPRASERTPORN

#นักศึกษา

สมาชิก
อรรถเวศ บริรักษ์เลิศ
Atthaves Borriraklert

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด