กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการออกแบบเว็บไซต์เพื่อสร้างความเชื่อใหม่ที่ถูกต้องในการใช้ยา

Website Design for Changing Misconceptions in Medicine

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
โครงการออกแบบเว็บไซต์เพื่อสร้างความเชื่อใหม่ที่ถูกต้องในการใช้ยา

รายละเอียด

เนื่องจากคนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อในการใช้ยาในทางที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเวลาใช้ยา 
ยกตัวอย่างเช่น การกินยาดักโดยที่ยังไม่มีอาการป่วย กินยาแบบรวมมื้อ หรือการหยุด เพิ่ม ลดยาเอง โดยไม่มีการปรึกษาแพทย์ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สามารถส่งผลเสียต่อร่างกายโดยไม่จำเป็นได้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว จึงออกแบบเว็บไซต์เพื่อสร้างความเชื่อใหม่ที่ถูกต้อง และตระหนักถึงผลเสียที่จะตามมาเมื่อเริ่มใช้ยาผิดวิธี

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบัน มีข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้ยาจำนวนมาก โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ ทำให้คนส่วนใหญ่มักมีความเชื่อในการใช้ยาในทางที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้มีพฤติกรรมที่ไม่ควรทำเวลาใช้ยา 
ยกตัวอย่างเช่น การกินยาดักโดยที่ยังไม่มีอาการป่วย กินยาแบบรวมมื้อ หรือการหยุด เพิ่ม ลดยาเอง โดยไม่มีการปรึกษาแพทย์ ซึ่งการใช้ยาในทางที่ไม่ถูกต้องสามารถส่งผลเสียต่อร่างกายโดยไม่จำเป็นได้

ผู้จัดทำ

นภัส ธรรมจารึก
NAPAT THAMMAJARUK

#นักศึกษา

สมาชิก
ภาพแพรว รัตรสาร
Parbpraew Ratarasarn

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
พรรณศรี ชูอารยะประทีป
Pannasri Chuarayapratib

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด