กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีบุญกลางบ้าน อำเภอพนัสนิคมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

Study the Identity of the Boon Klang Baan Tradition Phanat Nikhom District for Product Design.

@คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

#KLLC 2024
#Digital Technology
การศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีบุญกลางบ้าน อำเภอพนัสนิคมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียด

การสร้างผลิตภัณฑ์จาก "เอ็งกอ" อำเภอพนัสนิคม ที่เป็นประเพณีบุญกลางบ้านที่คนไม่ค่อยรู้จัก ให้ทุกคนในพื้นที่ได้รู้จักมากขึ้น

วัตถุประสงค์

ประเทศไทยของเรานั้น มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป ตามลักษณะภูมิศาสตร์ เมื่อกล่าวถึงจังหวัดชลบุรี นักท่องเที่ยวมักจะนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เป็นสิ่งแรก แต่ความจริงแล้วจังหวัดชลบุรียังมีประเพณีที่มีความโดดเด่นมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เเละประเพณีบุญกลางบ้านที่มีความโดดเด่นไม่เเพ้ประเพณีอื่นเลยก็คือ "เอ็งกอ" เเต่จะมีคนรู้จักเป็นส่วนน้อย หรือขนาดคนในพื้นที่ยังไม่รู้จักก็มี ผู้วิจัยจึงนำ "เอ็งกอ" มาจัดทำในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ เพื่อเผยเเพร่ประเพณีนี้ในชุมชนมากขึ้น

ผู้จัดทำ

ภูมิพัฒน์ โชติธนอธิวัฒน์
POOMPAT CHOTTANAATIWAT

#นักศึกษา

สมาชิก
สุธาสินีน์ บุรีคำพันธุ์
Suthasini Bureekhampun

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด