กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ของขวัญ

Give gift

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Healthcare and Wellness
ของขวัญ

รายละเอียด

เนื้อหางานต้องการสื่อถึงความสัมพันธ์ของตัวเราเองกับครอบครัวที่เป็นครอบครัวธรรมดาทั่วไปแต่ในทุกครั้งที่เรามีเรื่องไม่สบายใจเราจะกลับบ้านเพราะคนในบ้านคือsafe zoneของเรา เราจึงหยิบวัสดุที่มีความเกี่ยวข้องกับป้าคือใช้พลาสติกจากไม้แขวนเสื้อมาทำเป็นต้นไม้ที่เราเคยซื้อเป็นของขวัญให้ป้าเมื่อหลายปีก่อนเพราะป้าชอบปลูกต้นไม้ทำให้ที่บ้านร่มเย็น บ้านจึงเป็นสถานที่ให้เราได้พักจิตพักใจ

วัตถุประสงค์

สื่อถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ซึ่งเป็นความรู้สึกในเชิงบวก จึงนำวัสดุที่เกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวมาทดลองทำออกมาเป็นผลงานศิลปะ โดยใช้พลาสติกจากไม้แขวนเสื้อที่มีหลากหลายสีสันสื่อถึงอาชีพการงานของป้าที่ทำซัก-รีด มาทำเป็นต้นไม้ที่เคยซื้อเป็นของขวัญให้ ป้าเพื่อให้งานมีจุดเชื่อมโยงและสื่อสารถึงผู้ชมได้อย่างชัดเจน

ผู้จัดทำ

ธัญชนก ตั้งเจริญประเสริฐ
TANCHANOK TANGCHAROENPRASROETH

#นักศึกษา

สมาชิก
กิตติ แสงแก้ว
Kitti Sangkaew

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
กฤช งามสม
Krit Ngamsom

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด