กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

การออกแบบสวนสาธารณะชานเมืองสไตล์japanese modern

Japanese modern style suburban park

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#KLLC 2024
#Smart City
การออกแบบสวนสาธารณะชานเมืองสไตล์japanese modern

รายละเอียด

โครงงานชิ้นนี้เป็นการจำลองการออกแบบสวนสาธารณะสไตล์ญี่ปุ่นที่มีความสงบและให้ความรู้สึกถึงความสบายใจ ในพื้นที่ชานเมืองที่เป็นแหล่งชุมชนและในกลับห้างสรรพสินค้า โดยออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในละแวกชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่รกร้างให้เกิดประโยชน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

วัตถุประสงค์

โดบตัวพื้นที่ของโครงการตั้งอยู่ที่รังสิต-นครนายก และ ติดกับแหล่งชุมชน ห้างสรพพสินค้า จึงทำให้เป็นพื้นที่จะมีผู้คนจำนวนมากที่ผ่านและใช้เส้นทางนี้ในการเดินทางซึ่งในปัจจุบัน ผู้คนหันมาใช้สวนสาธารณะกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการมาออกกำลังกาย มาเดินเล่น มาพักผ่อน การนัดกันมาปิคนิค รวมไปถึงการมาเที่ยวเล่นถ่ายภาพต่างๆ การที่ออกแบบตัวโครงการนี่ขึ้นมาเพื่อรองรับในการใช้พื้นที่ของผู้คนและเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีมากขึ้น โดยทีแรกพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งไม่มีผู้คยใช้งาน ถ้าฟากนำมาทำเป็นสวนสาธารณะก็จะทำให้พื้นที่ต้องนี้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผู้จัดทำ

มัลลิกา ทองใบ
MALLIKA THONGBAI

#นักศึกษา

สมาชิก
สุดที่รัก สายปลื้มจิตต์
SUDTEERAK SAIPLUEMCHIT

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด