กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

สบู่นมโคและสมุนไพรผิวกระจ่างใส

Bright skin soap

@คณะเทคโนโลยีการเกษตร

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
สบู่นมโคและสมุนไพรผิวกระจ่างใส

รายละเอียด

สบู่นมโคและสมุนไพรนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวให้มีความกระจ่างใสแลดูมีสุขภาพเพราะสบู่เป็นของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจําวัน ซึ่งคนส่วนมากมักจะเลือกสบู่ที่สามารถทำความสะอาดได้ดีจนไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะเกิดกับผิวในภายหลัง ปัจจุบันมีสบู่หลายชนิดให้เราเลือกใช้ตามความเหมาะสมและความชอบของแต่ละบุคคล บางชนิดผสมสารเคมีที่อาจจะก่อให้เกิดการแพ้ได้ ผู้ใช้บางรายอาจเกิดอาการแพ้สารเคมี ซึ่งนอกจากจะทำให้ได้สบู่ที่ทำความสะอาดผิวได้ดีแล้วยังสามารถบำรุงผิวได้อีกด้วย ทั้งนี้สบู่เป็นสิ่งที่เราต้องใช้เป็นประจำทุกวัน เราควรคัดสรรสบู่ที่ดีมีคุณภาพและทําให้เรามีสุขภาพผิวที่ดี

     ในปัจจุบันนี้การผลิตสบู่ใช้เองน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายเพราะวัตถุดิบหลักที่ใช้เป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในบ้านเราและสมุนไพรที่ใช้อย่างขมิ้นและทานาคาก็มีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น การผลิตสบู่นมโคผสมสมุนไพรจึงเป็นการสนับสนุนการนำวัสดุธรรมชาติที่ผลิตได้เองมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าราคาถูกและประหยัดจึงน่าจะนำมาผลิตสบู่นมโคสมุนไพรจากขมิ้นและทานาคาเพื่อนำมาใช้เป็นตัวช่วยในการผลัดเซลล์ผิวให้มีความกระจ่างใสแลดูมีสุขภาพและก่อนที่จะทำการผลิตสบู่นมโคสมุนไพรนี้จำเป็นต้องศึกษาวิธีการผลิตอย่างละเอียดก่อนเพื่อความปลอดภัยและจะได้สบู่ที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

ทางคณะผู้จัดทำโครงงานนี้ได้เล็งเห็นปัญหาของนักศึกษาที่ต้องเดินทางมาเรียนกันหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ รถประจำทาง ต้องเจอมลพิษบนท้องถนนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และผิวคล้ำที่เกิดจากแสงแดดเผาไหม้ ทางคณะผู้จัดทำจึงหาวิธีแก้ไขปัญหาและได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลรักษาสภาพผิวและยังช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์สบู่จากนมโคและสมุนไพรที่ฟาร์มของมหาวิทยาลัยให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและนักศึกษายังมีรายได้อีกด้วย

สบู่เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ใช้ในการทำความสะอาดร่างกาย เดิมใช้เพื่อทำความสะอาดเท่านั้นแต่ในปัจจุบันกระบวนการผลิตสบู่มีการเพิ่มส่วนผสมต่างๆเข้ามาเพื่อช่วยให้มีสรรพคุณตามความต้องการของผู้บริโภค เช่น มีการใช้สมุนไพรธรรมชาติเข้ามาช่วยในเรื่องของการรักษาสิว  ผิวกระจ่างใส ผดผื่นตามร่างกายและนอกจากนี้ยังปราศจากสารตกค้างทำให้สบู่สมุนไพรที่ผลิตขึ้นจากผลิตภัณฑ์ชาติมีคุณลักษณะเฉพาะที่หลากหลาย จึงป็นบทพิสูจน์ให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของสบู่สมุนไพรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของภูมิปัญญาไทย

ผู้จัดทำ

จุฬาวดี สำราญ
JULAWADEE SAMRAN

#นักศึกษา

สมาชิก
ปิ่นรัตน์ สืบสวน
PINRAT SUEPSUAN

#นักศึกษา

สมาชิก
เกียรติศักดิ์ อ่อนใจเอื้อ
KIADTISAK AONJAIAUE

#นักศึกษา

สมาชิก
จุฑารัตน์ ทุมมะโคตร
JUTARAT THUMMAKHOT

#นักศึกษา

สมาชิก
ลลิตา ภูนาเหนือ
LALITA PHUNANUEA

#นักศึกษา

สมาชิก
สาริญา มหัสเสน
SARIYA MAHUDSEN

#นักศึกษา

สมาชิก
สุพัตรา ทองเขียว
SUPATTRA THONGKHIAO

#นักศึกษา

สมาชิก
กัญญารัตน์ สาระโภค
KANYARAT SARAPOK

#นักศึกษา

สมาชิก
สรัลพร สิงห์สวัสดิ์
SARUNPORN SINGSAWAT

#นักศึกษา

สมาชิก
สินีนาฏ พลโยราช
Sineenart Polyorach

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด