กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบตรวจจับเเบบฝังตัวสำหรับตรวจจับเเละนับจำนวนมนุษย์

Embedded Smart Vision for Human and Detection and Counting

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Smart City
ระบบตรวจจับเเบบฝังตัวสำหรับตรวจจับเเละนับจำนวนมนุษย์

รายละเอียด

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการทำงานของระบบตรวจจับมนุษย์เเบบฝังตัวผ่านบอร์ด NVIDIA Jetson Nano Developer Kit โดยใช้งานร่วมกับโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของระบบในระยะเวลานาน เเละมีการใช้เทคนิค Object detection ผ่านโมเดลของ YOLOV5 เพื่อศึกษาการตรวจจับผู้บุกรุกเเละอำนวยความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่เเละป้องกันความเสียหายทางทรัพย์สินในพื้นที่หวงห้ามผ่านระบบเเจ้งเตือนผ่าน Line Notify

วัตถุประสงค์

เนื่องจากก่อนหน้านี้บริเวณเขตหวงห้ามของรถไฟฟ้าสายสีเเดงมีผู้บุกรุกเข้าไปในเขตหวงห้ามซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สิน ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้ทำการนำเทคนิคในการตรวจจับวัตถุมาประยุกต์ใช้กับระบบฝังตัว รวมทั้งยังใช้ระบบโซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยเรื่องของการใช้งานในเวลานาน เพื่อความสะดวกในการพกพาเเละเพื่อช่วยในการดักจับบุคคลต้องสงสัยเเละทำการเเจ้งเตือนผ่าน Line Notify ไปยังเจ้าหน้าที่เเละบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเเละป้องกัน

ผู้จัดทำ

พสิษฐ์ เธียรตระการ
PASIT THIENTRAKARN

#นักศึกษา

สมาชิก
ปาณัท สุขยิ่งเจริญ
PANUT SUKYINGCHAROEN

#นักศึกษา

สมาชิก
พัชรวัฒน์ สุขภาดา
PATCHARAWAT SUKPHADA

#นักศึกษา

สมาชิก
Somyot Kaitwanidvilai
Somyot Kaitwanidvilai

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด