กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

แอพพลิเคชันสำหรับการแพทย์ทางไกล

Telemedicine App

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
แอพพลิเคชันสำหรับการแพทย์ทางไกล

รายละเอียด

แอพพลิเคชันสำหรับการแพทย์ทางไกล เป็นระบบต้นแบบที่มีฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการสื่อสารวินิจฉัยอาการระหว่างผู้ป่วย พยาบาล และแพทย์ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ ที่มีการแบ่งตามห้องวินิจฉัย และสามารถบันทึกข้อมูลผู้ป่วยได้ โดยเปิดระบบเป็นโอเพ่นซอสเพื่อให้ผู้อื่นใช้พัฒนาต่อยอด

วัตถุประสงค์

เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษา ผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล สามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันท่วงที 

ผู้จัดทำ

รัฐชัย ชาวอุทัย
Rathachai Chawuthai

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด