กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ชุมชนจุลินทรีย์ในการหมักกาแฟเพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกและโปรไฟล์เมตาโบไลต์ของคุณภาพกาแฟ

Microbial Communities in Coffee Fermentation in Response on Sense and Metabolite Profiles of Coffee Quality

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#Cluster 2024
#Healthcare and Wellness
ชุมชนจุลินทรีย์ในการหมักกาแฟเพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกและโปรไฟล์เมตาโบไลต์ของคุณภาพกาแฟ

รายละเอียด

ผลกาแฟหมักด้วยวิธีเปียก การทดลองนี้ดำเนินการที่ฟาร์มกาแฟออร์แกนิก ตองปิง เชียงใหม่ ประเทศไทย การทดลองเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นสามเท่าในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ผลไม้ (60 กก.) ของกาแฟอาราบิก้าถูกเก็บเกี่ยวในระยะสุก (เชอร์รี่) และถูกแยกออกมาด้วยมือ จากนั้นตามด้วยการหมัก 48 ชั่วโมงในถังที่มีน้ำ 60 ลิตรเพื่อกำจัดเมือกออก ที่ฟาร์ม อุณหภูมิในการหมักอยู่ระหว่าง 21- 37 °C ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว การหมักถูกดำเนินการสามเท่าในขณะที่ค่า pH, ปริมาณความชื้น, %บริกซ์ และอุณหภูมิได้รับการตรวจสอบในระหว่างกระบวนการ หลังจากการหมัก กาแฟจะถูกวางบนแท่นแขวนเพื่อตากแดดจนมีความชื้นประมาณ 10% (144 ชั่วโมง) เชอร์รี่ถูกเก็บในช่วง 0 วัน (การหมัก), 2 วัน (การหมัก), 4 วัน (การทำให้แห้ง) และ 8 วัน (การทำให้แห้ง) ในขณะที่เก็บสารละลายในระหว่าง 0 วัน (การหมัก) และ 2 วัน (การหมัก) ตัวอย่าง (50 กรัม) ถูกวางแบบปลอดเชื้อในหลอดเหยี่ยวที่ปลอดเชื้อ เป็นสามเท่า และย้ายไปยังห้องปฏิบัติการทันทีในกล่องน้ำแข็งเพื่อการวิเคราะห์เคมีกายภาพ (สารระเหยและสารเมตาบอไลต์) ตัวอย่างกาแฟถูกแช่แข็งที่ −20 °C จนกระทั่งวิเคราะห์ เก็บสารละลาย 20 มล. และเชอร์รี่ 20 กรัมในโล่ DNA / RNA (การวิจัยของ Zymo สหรัฐอเมริกา) ที่อุณหภูมิห้องเพื่อการวิเคราะห์ไมโครไบโอม รวบรวมชุมชนจุลินทรีย์จากสถานที่ทดลองบนจานอาหารวุ้น (NA)

วัตถุประสงค์

-

ผู้จัดทำ

ทัศพร โตธนะเกษม
Tataporn Todhanakasaem

#อาจารย์

สมาชิก
กิ่งแก้ว อุตราศรี
KINGKAEW AUTTRASRI

#นักศึกษา

สมาชิก
สร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา
Soisuda Pornpukdeewattana

#อาจารย์

สมาชิก
ทรงศักดิ์ วัฒนชัยเสรีกุล
Songsak Wattanachaisaereekul

#อาจารย์

สมาชิก
พิชญดา สมบูรณ์
Pichayada Somboon

#อาจารย์

สมาชิก
กรรณิการ์ กุลยะณี
Kannika Kunyanee

#อาจารย์

สมาชิก
นภัสรพี เหลืองสกุล
Naphatrapi Luangsakul

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด