กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ศึกษาพฤติกรรมการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

Study of explode and fire behaviour of li-ion battery.

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Industry 4.0
ศึกษาพฤติกรรมการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

รายละเอียด

โครงงานนี้เป็นการนำองค์ความรู้หลายๆวิชามาทำการค้นคว้า และ ทดลอง เกี่ยวกับการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ของแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เพื่อนำไปต่อยอดสู่การระงับ ป้องกันเหตุเพลิงไหม้และการระเบิดของแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

เนื่องจากปัจจุบันมีการหันมาให้ความสนใจกับพลังงานสะอาด ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยพลังงานไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ ทำให้มีปัญหาใหม่ตามมาด้วยนั่นก็คือการระเบิดเเละ เกิดเพลิงไหม้ในแบตเตอรี่จึงอยากศึกษาถึงปัญหาที่เกิดกับแบตเตอรี่ในรถยนต์ จึงเป็นเหตุผลที่ทำโครงงานนี้

ผู้จัดทำ

สิริวัฒน์ กิตินารถอินทราณี
SIRIWAT KITINARTINTRANEE

#นักศึกษา

สมาชิก
ธนาวุฒิ จอดนอก
THANAWUT JODNOK

#นักศึกษา

สมาชิก
คุณากร ไชโยธา
KUNAKORN CHAIYOTHA

#นักศึกษา

สมาชิก
จินดา เจริญพรพาณิชย์
Chinda Charoenphonphanich

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด