กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

ระบบบริหารจัดการแบตเตอรรี่ภายในรถยนต์ไฟฟ้า

(Battery Management System for EV)

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#Cluster 2024
#BCG (Bio-Circular-Green Economy)
ระบบบริหารจัดการแบตเตอรรี่ภายในรถยนต์ไฟฟ้า

รายละเอียด

โครงการนี้เป็นการสร้างวงจรที่ใช้ในการบริหารจัดการส่วนของแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

วัตถุประสงค์

ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้าทุกคนต้องมีระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ BMS ซึ่งในรถยน์ไฟฟ้าส่วนที่สามารถพัฒนาขึ้นเองได้ เพื่อทดแทนการนำเข้าและสามารถกำหนดสภาวะการใช้งานแบตเตอรี่รถยนต์ให้เหมาะกับสภาพของการใช้งานรถ EV ในการดึงพลังงานให้เหมาะสมได้

ผู้จัดทำ

ภัทรพงษ์ ผาสุขกิจ
Pattarapong Phasukkit

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด