กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

เกมกระแสเงินสด

Cashflow Game

@คณะวิศวกรรมศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
เกมกระแสเงินสด

รายละเอียด

สร้างโปรแกรมจำลองบอร์ดเกมขึ้นมาโดยใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเครื่องมือพัฒนาเกมจาก Unity  เพื่อให้ได้ตัวโปรแกรมบอร์ดเกมจำลองชีวิตการเงินผ่านการลงมือทำ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ ได้เรียนรู้เรื่องของการบริหารรายได้ รายจ่าย การทำงบการเงิน การทำงบแสดงสถานะทางการเงิน และการบันทึกรายรับรายจ่าย การทำบัญชี รวมถึงความรู้ในการลงทุนและการสร้างทรัพย์สิน โดยเราจะพัฒนาโปรแกรมที่เข้าถึงได้ง่าย และช่วยลดขั้นตอนยุ่งยากที่เกิดขึ้นภายในเกม

วัตถุประสงค์

ในอุตสาหกรรมทางด้านการเงินเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับโลกของเราในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะอยู่ในหมวดหมู่ใดก็ตาม การทำงานเกี่ยวกับบัญชี การวิเคราะห์งบการเงินที่มีอยู่ในทุกบริษัท ด้านการศึกษา การเงินส่วนบุคคลและการลงทุน โดยเฉพาะการศึกษาในเรื่องการเงินส่วนบุคคลซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทุกเพศทุกวัยและมีความสำคัญอย่างมากในการที่จะปลูกฝังให้คนไทยมีความรู้ทางการเงินที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น การบันทึกรายรับรายจ่าย การทำงบการเงิน รู้ความเสี่ยงในการลงทุนแต่ละประเภทและสามารถคำนวนออกมาเป็นตัวเลขได้ เพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจในเรื่องการลงทุน เรื่องราวเหล่านี้มีคนให้สนใจมากมายจนมีหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลออกมามากมาย ซึ่งหนังสือที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและติดอันดับหนังสือการเงินส่วนบุคคลอันดับ 1 ตลอดกาล คือหนังสือ Rich Dad Poor Dad “พ่อรวยสอนลูก” ของ Robert T. Kiyosaki โดยนอกจากนั้นยังได้สร้างเกมกระดานเพื่อเรียนรู้การเงินผ่านการลงมือทำที่ชื่อ Cashflow Game ซึ่งเป็นเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้การที่นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับคนส่วนใหญ่ที่ประเทศไทยยังเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ยาก จึงทำให้กลุ่มพวกเรามีความคิดที่จะสร้าง เกมกระดานในแบบของเกมออนไลน์เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

ผู้จัดทำ

ศุภกร ทองบ่อ
SUPAKORN THONGBOR

#นักศึกษา

สมาชิก
ศุภเกียรติ ธัญญะประกอบ
SUPAKIART THANYAPRAGOB

#นักศึกษา

สมาชิก
ยงยุทธ์ แก้วดวงน้อย
YONGYUT KAEWDOUNGNOI

#นักศึกษา

สมาชิก
เกียรติณรงค์ ทองประเสริฐ
Kiatnarong Tongprasert

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด