กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

โครงการออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อวางแผนการถวายสังฆทาน

Application Design For Buddhist Offering Set Planning

@คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ

#KLLC 2024
#Digital Technology
โครงการออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อวางแผนการถวายสังฆทาน

รายละเอียด

เนื่องจากร้านค้าจัดขายสังฆทานสำเร็จรูปเต็มไปด้วยสิ่งของไม่ได้มาตรฐานบ้าง ไม่เป็นประโยชน์บ้าง หมดอายุแล้วบ้าง อีกทั้งปัญหาสำคัญของการซื้อของสังฆทานคือการไม่ทราบว่าทางวัดต้องการอะไรและผู้ซื้อของถวายก็มักจะซื้อแบบสำเร็จรูป อันนำไปสู่การซื้อของที่ทางวัดไม่ต้องการใช้ ของด้อยคุณภาพต่างๆ และของที่เหลือมากมายเกินจำเป็น เพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวจึงออกแบบ Application สำหรับการซื้อของสังฆทานเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถ จัดสังฆทานเองตามความต้องการของแต่ละวัดและสามารถจัดสรรให้อยู่ในกำลังทรัพย์ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์

เนื่องจากร้านค้าจัดขายสังฆทานสำเร็จรูปเต็มไปด้วยสิ่งของไม่ได้มาตรฐานบ้าง ไม่เป็นประโยชน์บ้าง หมดอายุแล้วบ้าง อีกทั้งปัญหาสำคัญของการซื้อของสังฆทานคือการไม่ทราบว่าทางวัดต้องการอะไรและผู้ซื้อของถวายก็มักจะซื้อแบบสำเร็จรูป อันนำไปสู่การซื้อของที่ทางวัดไม่ต้องการใช้ ของด้อยคุณภาพต่างๆ และของที่เหลือมากมายเกินจำเป็น

ผู้จัดทำ

ณิชารีย์ สุประภากร
NICHAREE SUPRAPHAKORN

#นักศึกษา

สมาชิก
ภาพแพรว รัตรสาร
Parbpraew Ratarasarn

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา
พรรณศรี ชูอารยะประทีป
Pannasri Chuarayapratib

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด