กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

อาร์ ยู เรดี้ แอพ

Ru Ready App

@คณะศิลปศาสตร์

#KLLC 2024
#Digital Technology
อาร์ ยู เรดี้ แอพ

รายละเอียด

สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคนที่เพื่อนไม่ว่างหรือไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกัน และต้องการหาประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ หรือทำความรู้จักกับคนใหม่ ๆ เพื่อให้การท่องเที่ยวมีความสนุกมากยิ่งขึ้น ไม่ได้มีแต่ให้ใส่จุดหมายปลายทางเท่านั้น แต่ยังมีให้ใส่กิจกรรม ไลฟ์สไตล์ของเรา และยังมีข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว unseen ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถหาสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจแล้วนัดหาเพื่อนเที่ยวได้เลย

วัตถุประสงค์

สืบเนื่องจากปัญหาของการไปท่องเที่ยวแต่ละครั้ง มีความยากของการค้นหาข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวจากหลายแหล่ง อาทิ เว็ปไซค์หรือแอบพลิเคชั่น ค้นหาข้อมูล พบว่ามีทั้งจริงและไม่มีอยู่จริง ทำให้เป็นปัญหาในการวางแพลนการท่องเที่ยว เนื่องจากหาสถานที่ โลเคชั่น เส้นทางถูกหรือไม่ ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการทราบไม่พบ ทำให้ไม่สามารถค้นพบแหล่งท่องเที่ยวใหม่ นักท่องเที่ยวจึงเน้นเฉพาะสถานที่ที่มีชื่อเสียงหรือมีประสบการณ์มาก่อน โดยไม่มีประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตไม่ตรงตามรีวิวหรือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ไม่มีสิ่งดึงดูดใจรายที่ทำให้แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ หากอยากไปสถานที่ท่องเที่ยวนั้นแล้วไม่มีเพื่อนไป ทำให้เราไม่มีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวตามความคาดหวัง ไม่ทราบว่าหาเพื่อนเที่ยวได้จากแหล่งไหน ที่มีความเชื่อถือ อีกทั้งยังไม่มีเพื่อนคู่คิดช่วยแผนการท่องเที่ยว เนื่องจากเพื่อนไม่สามารถไปตามนัดได้ อีกทั้งไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวก็เปนปัจจัยสำคัญอีกเช่นกัน

ผู้จัดทำ

อัญธิตา สังข์ทอง
AUNTHITA SANGTHONG

#นักศึกษา

สมาชิก
ปัญญารัตน์ ศิริวัฒน์
PANYARAT SIRIWAT

#นักศึกษา

สมาชิก
หย่งกวาง ลี
YONGKWANG LEE

#นักศึกษา

สมาชิก
สัณฐิติ ชุตินันทกุล
SANTHITI CHUTINANTAKUL

#นักศึกษา

สมาชิก
ภัทรภร จิรมหาโภคา
Pattaraporn

#อาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด