กลับไปที่นวัตกรรมทั้งหมด

จากใจ Cube Cube : น้ำตาลจากอัดก้อน

Jak-Jai Cube cube: NIPA Palm Cube sugar

@คณะอุตสาหกรรมอาหาร

#Highlight 2024
#Healthcare and Wellness
จากใจ Cube Cube : น้ำตาลจากอัดก้อน

รายละเอียด

"จากใจ Cube Cube น้ำตาลจากอัดก้อน” เป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลจาก จากอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ ที่มีรสชาติที่โดดเด่น หอมหวานคล้ายคาราเมล และมีความเค็มเล็กน้อยที่ปลายลิ้น โดยน้ำตาลจากอัดก้อนนี้จะถูกผลิตด้วยการใช้วิธีการแบบดั้งเดิม ผสมผสานเทคนิคการทำแห้งแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิให้เหมาะสม ทำให้ได้น้ำตาลที่มีโครงสร้างที่ละลายได้ง่ายขึ้น แต่ยังคงกลิ่นหอมและรสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่สูญหายไปในระหว่างกระบวนการผลิต อีกทั้งยังไม่ผ่านการสังเคราะห์หรือผ่านกระบวนการฟอกสีเมื่อผู้บริโภครับประทานอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว ไม่นำไปสู่โรคต่างๆ นอกจากนี้น้ำตาลจากยังมีไปมีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index, GI) ต่ำ มีปริมาณแคลอรี่ต่ำ และควบคุมปริมาณได้ง่ายกว่าน้ำตาลทั่ว ๆ ไป

วัตถุประสงค์

ณ ปัจจุบันอัตราคนเป็นเบาหวานในประเทศไทยเพิ่มจำนวนมากขึ้นและคนไทยติดการบริโภครสหวานจากทั้งอาหารหวานและอาหารคาว เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วนที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่และไขมันสูง และยังรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีรสหวาน กระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่า ใน 1 วัน ผู้ใหญ่ควรได้รับน้ำตาลไม่เกิน 24 กรัม หรือเท่ากับ 6 ช้อนชา ส่วนเด็กและผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรได้รับน้ำตาลไม่เกิน 16 กรัมหรือเท่ากับน้ำตาล 4 ช้อนชา แต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว ที่กำลังใช้ยา กำลังตั้งครรภ์ หรืออยู่ระหว่างการให้นมลูก ควรปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำตาลให้เหมาะสมกับสภาวะของร่างกาย แต่ในความเป็นจริงจากสถิติการบริโภคน้ำตาลของคนไทย กลับพบว่า คนไทยบริโภคน้ำตาลเกิน 4-7 เท่าตัว หรือบริโภคน้ำตาลเฉลี่ยสูงถึง 28 สารให้ความหวานแทนน้ำตาล (Sweetener) ทางเลือกของผู้ที่ติดการบริโภครสหวาน คือวัตถุเจือปนอาหารชนิดหนึ่งที่นิยมใช้เพิ่มรสหวานให้กับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อแทนน้ำตาล โดยมีทั้งแบบให้พลังงานและไม่ให้พลังงาน โดยสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนี้สามารถใช้กับผู้ป่วยเบาหวาน และผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักได้ โดยไม่ต้องกังวลถึงระดับค่าน้ำตาลในเลือดและน้ำหนักจะเพิ่มขึ้น (Mega, 2565) ในบรรดาสารให้ความหวานจากธรรมชาติ น้ำเชื่อมปาล์มที่ได้มาจากมะพร้าว และอินทผาลัมถูกนำมาใช้มาเป็นเวลานาน น้ำเชื่อมจากธรรมชาติเหล่านี้โดยทั่วไปมีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าน้ำตาลอ้อย นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำตาลจากและมีดัชนีน้ำตาลในเลือดต่ำกว่าอ้อยเช่นกัน (Saengkrajang และคณะ, 2021) 
จากใจ Cube Cube น้ำตาลจากอัดก้อน เริ่มมาจากผู้เสนอโครงการได้เล็งเห็นว่าอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัตถุดิบทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทางผู้เสนอโครงการจึงได้มีการไปลงพื้นที่ชุมชน ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และพบว่ามีวัตถุดิบชนิดหนึ่งของชุมชนที่มีความน่าสนใจ นั่นก็คือน้ำตาลจากต้นจาก ซึ่งเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติ 100 เปอร์เซ็นต์ น้ำตาลชนิดนี้มีรสชาติที่โดดเด่น หอมหวานคล้ายคาราเมล และมีความเค็มเล็กน้อยที่ปลายลิ้น ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นที่มีความน่าสนใจ ในส่วนของปัญหาที่ผู้เสนอโครงการได้เล็งเห็น จะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านของตัวผลิตภัณฑ์น้ำตาลจาก พบว่า น้ำตาลในท้องตลาดทั่วไปส่วนใหญ่เป็นน้ำตาลสังเคราะห์ หรือผ่านกระบวนการฟอกสีเมื่อผู้บริโภครับประทานอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว เป็นต้นเหตุในการนำไปสู่โรคต่างๆ นอกจากนี้ น้ำตาลทั่วๆไปมีค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index, GI) สูง มีปริมาณแคลอรี่สูง และควบคุมปริมาณในการใช้ได้ยาก นอกจากนี้เมื่อกล่าวถึงน้ำตาลจากธรรมชาติ เช่น น้ำตาลมะพร้าว น้ำตาลโตนด น้ำตาลอ้อย เป็นต้น “เมื่อนำมาผลิตในรูปแบบก้อนเมื่อนำมาละลายน้ำพบว่าละลายได้ยาก หรือใช้ระยะเวลาในการละลายค่อนข้างนาน” ในด้านของชุมชน ผู้เสนอโครงการพบปัญหา คือผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากต้นจากยังไม่มีความหลากหลายและชุมชนยังไม่เป็นที่รู้จัก
           ดังนั้นทางผู้เสนอโครงการจึงได้ทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเป็น จากใจ Cube Cube ผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากอัดก้อนด้วยการใช้วิธีการแบบดั้งเดิม ผสมผสานเทคนิคการทำแห้งแบบควบคุมความชื้นและอุณหภูมิให้เหมาะสม ทำให้ได้น้ำตาลที่มีโครงสร้างที่ละลายได้ง่ายขึ้น แต่ยังคงกลิ่นหอมและรสชาติที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่สูญหายไปในระหว่างกระบวนการผลิต โดยผู้เสนอโครงการได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากอัดก้อนร่วมมือกับชุมชน กลุ่มจากใจ อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร

ผู้จัดทำ

กรรณิการ์ กุลยะณี
Kannika Kunyanee

#อาจารย์

สมาชิก
ปณิดา จิตติสังวร
PANIDA CHITTISANGWORN

#นักศึกษา

สมาชิก
ทิตยา งามมหรัตน์
THITAYA NGAMMAHARAT

#นักศึกษา

สมาชิก
วรรณภรณ์ วรรณศิริ
WANNAPORN WANNASIRI

#นักศึกษา

สมาชิก
ณัฐพร โชติกาวินทร์
Natthaporn Chotigavin

#อาจารย์

สมาชิก
ช่อผกา เทพธานี
Chorpaka Thepthanee

#อาจารย์

สมาชิก

โหวตนวัตกรรมนี้

กำลังดาวน์โหลด